– Utrudnienia

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznej ( warstwa ścieralna )całą szerokością jezdni w dniach od 21 (wtorek) do 27 (poniedziałek) czerwca 2022 r. w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi okresowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1618K relacji Limanowa – Szyk – Mstów        tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K „Szklana” w m. Rupniów do przebudowanego zawężenia drogi w m. Szyk (skrzyżowanie z drogą gminną do osiedla „Zimna Woda”).

Planowane etapy zamknięcia poszczególnych odcinków drogi powiatowej:

  1. 21 czerwca (wtorek) – od skrzyżowania drogi powiatowej 1618K i 1619K „Szklana” do remizy OSP Rupniów.
  2. 22 czerwca (środa) – od remizy OSP Rupniów do osiedla „Franciszkańskie”
  3. 23,24,27 czerwca (czwartek, piątek, poniedziałek) – od osiedla „Podkostrze” do przebudowanego zawężenia drogi w m. Szyk (skrzyżowanie z droga gminna do osiedla „Zimna Woda”).

Mając na uwadze powyższe utrudnienie w ruchu prosimy o korzystanie w miarę możliwości       z innych dostępnych połączeń drog owych w rejonie prowadzenia inwestycji. Ponadto wyznaczony będzie objazd pomiędzy Rupniowem a Mstowem poprzez miejscowości:

– dla pojazdów poniżej wysokości 3,7 m: Rupniów, Piekiełko, Tymbark, Podłopień, Wilkowisko, Jodłownik,

– dla pojazdów powyżej wysokości 3,7 m: Rupniów, Piekiełko, Tymbark, Podłopień, Dobra, Porąbka, Skrzydlna, Wilkowisko, Jodłownik.

W terenie kierować ruchem i udzielać informacji będą pracownicy Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, podane powyżej ramy czasowe mogą ulec zmianie/przesunięciu.

Mapa objazdu

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dotyczy zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525, na odcinku II  w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót drogowych związanych z położeniem ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) w dniach od 02.06.2022 do 08.06.2022 r., na odcinku drogi powiatowej nr 1616K relacji Mszana Dolna – Podłopień obejmującego miejscowości Wilczyce, Jurków, Dobra (odcinek od rejonu skrzyżowania z drogą w kierunku Łętowego w m. Wilczyce do drogi krajowej nr 28) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Większość prac drogowych będzie wykonywana odcinkowo w ruchu wahadłowym.

W związku z zaistniałymi trudnościami komunikacyjnymi prosimy o zachowanie należytej ostrożności zarówno kierowców jak i pieszych, dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany oznakowania organizacji ruchu w obszarze prowadzenia robót oraz pracowników wykonawcy kierujących ruchem podczas prowadzenia robót.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o. o. w Limanowej

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót drogowych obejmujących przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1555K relacji Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w m. Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała i Laskowa (odcinek od granicy Powiatu do centrum Laskowej – rejon Kościoła), nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Większość prac drogowych będzie wykonywana odcinkowo pod ruchem wahadłowymz wyłączeniem położenia nowej nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni, na czas której będzie wyznaczony objazd.  

Więcej informacji w linku

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót drogowych obejmujących remont odcinka drogi powiatowej nr 1618K relacji Limanowa – Szyk – Mstów w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K do przebudowanego w ubiegłym roku zawężenia drogi w m. Szyk) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Większość prac drogowych będzie wykonywana odcinkowo pod ruchem wahadłowym.

Lokalizacja utrudnień

Zakres robót obejmuje: – frezowanie nawierzchni, likwidację zapadnięć i przełomów, remont pobocza drogi,  remont nawierzchni bitumicznej, regulację odwodnienia liniowego, remont przepustów, odcinkowy remont chodników oraz oznakowanie drogowe.

Planowane zakończenie robót – sierpień 2022r . Wykonawcą zadania jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA Łostówka. Realizacja przedmiotowego zadania możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Powiat dofinansowania ze środków budżetu państwa z programu pomocowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W związku z zaistniałymi trudnościami komunikacyjnymi prosimy o zachowanie należytej ostrożności zarówno kierowców jak i pieszych, dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu w obszarze prowadzenia robót, oraz pracowników wykonawcy kierujących ruchem podczas prowadzenia robót.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót drogowych remontu
6,5 kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1616K relacji Mszana Dolna – Podłopień obejmującego miejscowości Wilczyce, Jurków, Dobra (odcinek od rejonu skrzyżowania z drogą w kierunku Łętowego w m. Wilczyce do centrum Dobrej) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Większość prac drogowych będzie wykonywana odcinkowo w ruchu wahadłowym z wyłączeniem położenia nowej nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni, na czas której będzie wyznaczony objazd.

O odcinkowym planowanym zamknięciu drogi będziemy informować odrębnie z wyprzedzeniem.

Obecnie prace drogowe skupiają się na odcinku: od centrum Dobrej do skrzyżowania z drogą krajową nr 28.
Zakres robót obejmuje: frezowanie nawierzchni, likwidację zapadnięć i przełomów, wzmocnienie pobocza drogi, wzmocnienie nawierzchni geosiatką, położenie nowej nawierzchni bitumicznej z zachowaniem szerokości 6,0 mb, regulację odwodnienia liniowego, remont przepustów, odcinkowy remont chodników oraz oznakowanie drogowe.

Planowane zakończenie robót – czerwiec 2022 r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej. Zakres obszaru osuwiska na niniejszej drodze w m. Jurków będzie przedmiotem odrębnego wykonania. Realizacja przedmiotowego zadania możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Powiat dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z programu pomocowego- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W związku z zaistniałymi trudnościami komunikacyjnymi prosimy o zachowanie należytej ostrożności zarówno kierowców jak i pieszych, dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany oznakowania organizacji ruchu
w obszarze prowadzenia robót oraz pracowników wykonawcy kierujących ruchem podczas prowadzenia robót.

Adres i godziny pracy

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
ul. Józefa Marka 9,
34-600 Limanowa

Pon. – Pt. 715 – 1515

Kontakt

tel.: 18 33-75-831, 18 33-37-831
fax.: 18 33-37-831

email: sekretariat@pzd.limanowa.pl
www: pzd.limanowa.pl

Nr konta

PL 32 88040000 0000 0019 9788 0008

 

Projekt i wykonanie N-SOFT
Back to top
Skip to content