– Utrudnienia

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. (środa) w godz. 8:00 – 13:00 prowadzone będą prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1551K Limanowa – Chełmiec w miejscowości Chomranice polegające na wykonaniu robót bitumicznych.

W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku o długości ok 500 m. począwszy od granicy z Powiatem Limanowskim w kierunku miejscowości Klęczany.

Objazd zamkniętego odcinka możliwy będzie drogą krajową nr 28 oraz drogami powiatowymi: nr 1550K Trzetrzewina – Krasne Potockie Męcina, nr 1551K Limanowa – Chełmiec oraz drogami gminnymi.

Przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Wojciech Błażusiak

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w dniach:

od 14 maja /wtorek / do 24 maja / piątek/  2024r. w godzinach od 8.30 do 19.00 w związku z planowanymi  robotami bitumicznymi związanymi z położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni drogi
w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa   gm. Laskowa (odcinek 3,7 km od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Kamionka Mała – Rozdziele do mostu w centrum Laskowej ) w ramach realizowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne  n a s t ą p i ą   znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.

Roboty drogowe – bitumiczne  będą prowadzone odcinkowo, połówkowo z uwzględnieniem ruchu wahadłowego. Należy liczyć się z możliwym z chwilowym  zamknięciem wyjazdów z prywatnych posesji, czy dróg dojazdowych.

Dla sprawnego przeprowadzenia robót przy jednoczesnym zapewnieniu przejezdności  u p r a s z a  się wszystkich kierowców, uczestników ruchu do dostosowania się i przestrzegania wprowadzonego czasowego oznakowania drogowego ( świateł sygnalizacji drogowej ) , czy  osób kierujących ruchem ze strony wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni  w ramach  odcinkowego  remontu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie w miejscowości Słopnice „Górne” rejon oś. Piechoty i Pachuty  nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 21.11.2023 r. (wtorek) w godzinach 7.30-17:00.  Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej w km 7+740-8+558 będzie całkowicie wyłączony z ruchu.  Proponowany objazd z Zalesia do Słopnic drogą powiatową nr 1609K przez  Stara Wieś , Limanowa, a następnie  drogą gminną przez  tzw. Lipowe  do  Słopnic i odwrotnie. Ruchem będą kierowali pracownicy Wykonawcy robót tj. PDM LIMDROG.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji robót.

Mapa poglądowa

Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych – ograniczenie  w przejezdności w wyniku zamknięcia  DK 28.

W związku ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowym na drogach powiatowych nr 1616K relacji Mszana Górna – Podłopień (  na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 968 w miejscowość Mszana Górna poprzez Łostówkę , Wilczyce , Jurków i Dobra do skrzyżowania z drogą krajową 28  )  oraz 1615K Mszana Górna – Wilczyce  i odwrotnie, spowodowanym zamknięciem przez GDDKiA  odcinka DK 28  w m. Dobra / Kasina Wielka   w wyniku zaistniałego osuwiska w miejscowości Kasina Wielka  pomimo wyznaczenia  przez  GDDKiA odjazdu drogami wojewódzkimi  na trasie Limanowa- Bochnia- Myślenice- Wadowice i odwrotnie , Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że od dnia 15.11.2023r.  został wprowadzony  na w/w drogach powiatowych  ograniczony ruch dla pojazdów ciężarowych których dopuszczalna masa całkowita przekracza 15 ton. Ograniczenie w przejezdności podyktowane jest dbałością o stan techniczny nowo wyremontowanych dróg, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i będzie obowiązywało  do czasu przywrócenia przejezdności na drodze krajowej.

Ograniczenie w przejezdności nie będzie dotyczyło właścicieli posesji zlokalizowanych przy w/w drogach, oraz firm zlokalizowanych na obszarze terenu Powiatu Limanowskiego posiadających własny transport za okazaniem stosownego zezwolenia zarządcy dróg tj. Powiatowego Zarządu Dróg   w Limanowej.

Mapa poglądowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku
z realizowanymi robotami drogowymi na drodze powiatowej nr 1555K  Ujanowice-Laskowa -Młynne  w dniach  03 i 04 października 2023r. ( wtorek  i środa )  w godzinach  pomiędzy 12.00 – 17.00 na skrzyżowaniu drogi gminnej relacji Kamionka Mała „Lipniczka” – Rozdziele z drogą powiatową w miejscowości Kamionka Mała  nastąpi utrudnienie w ruchu poprzez wyłączenie ruchu ( brak przejezdności ) od strony drogi gminnej  na w/w skrzyżowaniu. Czasowe j.w. ograniczenie ruchu podyktowane jest planowanymi robotami drogowymi związanymi z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni skrzyżowania siatką stalową wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej  ( warstwa wiążącą ) w obrębie nin. skrzyżowania .

Sugeruje się  poprowadzenie  objazdu tymczasowego na czas prowadzenia robót pomiędzy  miejscowościami Kamionka Mała a Rozdziele równorzędną  drogą gminną  przez miejscowość Kamionka Mała rejon Kościoła  i Szkoły Podstawowej.

Celem zachowania ciągu komunikacyjnego i informowania kierowców o utrudnieniach na drodze –  ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy .

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej.

Mapa orientacyjna objazdu

                                                                                                      Marek Urbański

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                   Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej

W uzupełnieniu do artykułu z dnia 18 września 2023r., Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, iż w związku z pojawieniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów deszczu, przesuwają się w czasie planowane pierwotnie na dni 19-20 września br. (wtorek, środa) utrudnienia w ruchu związane z przebudową drogi powiatowej nr 1580K w m. Jadamwola.

Nowy termin zamknięcia drogi przewidywany jest na dni 20-21 września br. (środa, czwartek) .

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z realizowaną odcinkową przebudową drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana  w miejscowości JADAMWOLA (odcinek 1,2 km  od pogranicza z m. Jastrzębie w kierunku m. Olszana)  w dniach 19-20 września  2023r.(wtorek , środa) nastąpią znaczne utrudnienia  w ruchu w związku z prowadzonymi nawierzchniowymi robotami bitumicznymi (wykonaniem warstwy wyrównawczej wraz z wzmocnieniem geosiatka  oraz warstwy ścieralnej ).

W dniu 19.09.2023r.  (wtorek ) roboty drogowe będą prowadzone z uwzględnieniem ruchu wahadłowego, natomiast w dniu 20.09.2023r. ( środa ) w związku z planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni  nastąpi całościowe odcinkowe wyłączenie ruchu na drodze – droga będzie zamknięta.  Wyznaczony będzie  objazd  dla jadących od  strony Olszanej  : m. Jadamwola drogą gminną „Budzyń” – k/ Szkoły Podstawowej  do miejscowości  Świdnik ( k/dworu )  , następnie drogą powiatową nr 1610K  z Świdnika  do Łukowicy  i dalej drogą powiatową nr 1545K  z Łukowicy  do Jastrzębia ( tzw. Czartowską )  i odwrotnie dla jadących od strony Młyńczysk -Jastrzębia.

Celem zachowania ciągu komunikacyjnego i informowania kierowców o utrudnieniach na drodze – ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy .

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra i planowanym położeniem warstwy  ścieralnej nawierzchni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniach: 19-22.09. 2023 r. (wtorek – piątek) w godzinach 7.00-18:00 ruch na drodze powiatowej nr 1622K w km 6+951-7+371 w m. Szczyrzyc (od Zespołu Szkół Publicznych w Szczyrzycu do Opactwa Ojców Cystersów) będzie odbywał się wahadłowo. Celem usprawnienia przemieszczania się tym odcinkiem drogi ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. ZIBUD SP.Z.O.O. SP.K.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra i planowanym położeniem warstwy  ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 01.09. 2023 r. (piątek) w godzinach 7.30-17:00 droga powiatowa w km 5+974-6+709 w m. Szczyrzyc (od Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu do pogranicza miejscowości Pogorzany) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. W.P.P.U.H JANDA

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku
z remontem drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś –Jastrzębie
i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 24.08.2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00-15:00 droga powiatowa w km 6+106 – 8+009  w m. Stronie (od początku drogi poprzez obręb Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu a także Kaplicy dojazdowej pw. Miłosierdzia Bożego parafii św. Mikołaja w Przyszowej) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO LIMDROG.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Lokalizacja zakresu prac

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 09-10.08.2023 r. (środa – czwartek) w godzinach 7:00-19:00 droga powiatowa w km 2+850,00-5+310,00  w m. Łętowe (od szkoły podstawowej w m. Łętowe do pogranicza z miejscowością Wilczyce) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. P.P.U.H. JANDA.

Dla połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Łętowe oraz Jurków wyznaczony będzie objazd  drogą powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień przez m. Wilczyce, Łostówka i Mszana Górna oraz drogą wojewódzką nr 968 przez  m. Mszana Górna w kierunku Zabrzeży i odwrotnie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Lokalizacja inwestycji

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach prowadzonego remontu drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów -Tymbark w miejscowości  Podłopień i Tymbark (od granicy m. Podłopień/Tymbark do skrzyżowania z drogą powiatową 1617K
w kierunku Piekiełka)  w dniu 1 sierpnia 2023r. ( wtorek ) w godzinach od 7.30 do 17.00 nastąpią  znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez  wyłączenie części drogi powiatowej z ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia robót nawierzchniowych wyznaczony będzie objazd drogą powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień przez miejscowość Dobra, drogą krajową nr 28 przez miejscowości Dobra, Podłopień oraz  1632K przez centrum miejscowości Tymbark i odwrotnie.

Dla usprawnienia przejezdności w ramach prowadzonego objazdu  dodatkowo pracownicy Wykonawcy będą kierować ruchem.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach prowadzonego odcinkowego remontu drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie – Jastrzębie na odcinku Mokra Wieś – Stronie w km 6+106-7+000 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 25.07.2023 w godz. od 8:00 do 15:00  droga będzie zamknięta. Na czas prowadzonych robót ruchem kierować będą pracownicy firmy LIMDROG.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Obszar robót

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, że mając na uwadze dopełnienie niezbędnych wzajemnych ustaleń logistyczno – organizacyjnych i       technicznych, organizacją zaplecza budowy z kolejnym wykonawcą w ramach podpisanej umowy – Firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Grupa Tarnów na dalszą kontynuacje wykonanie zadania drogowego   pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne   na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902  w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski  – 

Firma  STRABAG z dniem 25 lipca 2023r.    ( wtorek ) zapowiedziała rozpoczęcie robót drogowych ( frezowanie odcinkowe nawierzchni ) związanych z wykonaniem w/w zadania, co związane będzie z znacznymi utrudnieniami  w ruchu drogowym na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA – LASKOWA . Roboty drogowe prowadzone będą pod ruchem drogowym zapewniając przejezdność wahadłowo.

Całkowity zakres robót pozostałych do wykonania związanych z w/w zadaniem  obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250 [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami:  Kobyłczyna, Ujanowice  a Strzeszyce  oraz II odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała  a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ).  

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty drogowe na II odcinku  j.w.  pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA a LASKOWA. Zakres odcinka I tj. pomiędzy Kobyłczyną -Ujanowicami a Strzeszycami przewidziany jest w roku 2024.

Zakończenie całości zakresu zadania  planowane jest do września 2024r.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mając na uwadze zaistnienie potencjalnych utrudnień czasowych  w przejezdności w obszarze prowadzonych robót  a p e l u j e m y do użytkowników drogi udających się tranzytowo w kierunku Nowego Sącza i odwrotnie o skorzystanie z przejezdności drogą krajową nr 28 pomiędzy Limanową a Nowym Sączem.

Obszar zadania

Mapa dróg powiatowych z uwzględnieniem zakresu prac objętych przebudową

 Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach realizowanej odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów -Tymbark w centrum miejscowości  KRASNE LASOCICE     w dniu 25 lipca 2023r. ( wtorek ) w godzinach od 8.00 do 19.00 nastąpią  znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez  wyłączenie drogi powiatowej w  centrum z ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia robót nawierzchniowych wyznaczony będzie odjazd drogą gminną relacji:   Krasne Lasocice „ŁĘG” – Słupia – Krasne Lasocice i odwrotnie.

Dla usprawnienia przejezdności w ramach prowadzonego odjazdu  dodatkowo pracownicy Wykonawcy będą kierować ruchem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z realizowanym odcinkowym remontem drogi powiatowej nr 1621K relacji  Jodłownik – Szczyrzyc i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej całą szerokością  na odcinku:  od boiska sportowego w Jodłowniku do pogranicza z miejscowością Janowice,  w dniu 26.07.2023 r. (środa) w godzinach 8:00-19:00 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez wyłączenie w/w odcinka drogi z ruchu drogowego.

Na czas prowadzonych robót nawierzchniowych wyznaczony będzie odjazd pomiędzy Jodłownikiem a Szczyrzycem drogami powiatowymi przez miejscowości: Jodłownik – Stróża – Skrzydlna – Janowice – Szczyrzyc i odwrotnie. Dodatkowo ze strony Wykonawcy wyznaczeni będą pracownicy do kierowania ruchem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót nawierzchniowych  przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniach 30.06-02.07.2023r. odbędzie się 14  samochodowy Wyścig Górski  – Przełęcz pod Ostrą  w związku z tym nastąpią utrudnieniu w ruchu drogowym polegające na częściowym wyłączeniu z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica

Wyłączenie z ruchu DP 1609K Limanowa – Kamienica będzie podzielone na 4 etapy wg następującego porządku:

Etap 1 –  30 czerwiec od godz. 8°° – 1 lipca do godz. 6°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania na osiedle Zakopane i Słopnice (start)

Etap 2 – 1 lipca od godz. 6°° – 1 lipca do godz. 21°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana.

Etap 3 – 1 lipca od godz. 21°° do 2 lipca do godz. 7°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania na osiedle Zakopane i Słopnice (start)

Etap 4 – 2 lipca od godz. 7°° do 2 lipca do godz. 21°°- zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniu 6-7 czerwca 2023 r. (wtorek, środa) PDM LIMDROG Sp. z o.o. 34-600 Limanowa rozpoczyna prace remontowe na odcinku DP 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 0+890-2+450 od skrzyżowania z drogą w kierunku Siekierczyna – Stara Wieś do m. Przyszowa /do mostu w Berdychowie/     w związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu  –  droga na tym odcinku będzie zamknięta na czas prowadzenia robót w godz. Od 7:30 – 20:00. Ruchem kierować będą pracownicy PDM LIMDROG.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą
o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) PDM LIMDROG Sp. z o.o. 34-600 Limanowa rozpoczyna prace remontowe na odcinku DP 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 0+020-1+000 w związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu  – ruch odbywał się będzie wahadłowo , natomiast dnia 30.05.2023 r. (wtorek) droga na tym odcinku będzie zamknięta na czas prowadzenia robót w godz. Od 8:00 – 20:00. Ruchem kierować będą pracownicy PDM LIMDROG

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą o cierpliwość
i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa inwestycji

.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z planowanym od dnia 29.05.2023 r. (poniedziałek) rozpoczęciem remontu odcinka drogi powiatowej DP 1618K Limanowa – Szyk – Mstów począwszy od pogranicza miejscowości Limanowa /ul. Starodworska/ przez m. Koszary do granicy z m. Piekiełko nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace będą obejmowały usunięcie przełomów, frezowanie oraz wymianę nawierzchni, a także wymianę podbudowy poboczy dlatego też ruch będzie odbywał się wahadłowo. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2023r.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa lokalizacji inwestycji

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku rozpoczęciem  przebudowy istniejącego przepustu drogowego w miejscowości GLISNE /rejon Kościoła/ w ciągu drogi powiatowej  nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna, nastąpi w obszarze przebudowy miejscowe całkowite wyłączenie odcinka drogi powiatowej z ruchu od dnia 03 marca 2023r. /tj. piątek od godziny 7:00/.

Dla połączenia komunikacyjnego między miejscowościami Glisne a Mszana Dolna, wyznaczony będzie objazd dla samochodów o rzeczywistej masie całkowitej do 10 ton drogą gminną nr 60436K Raba Niżna – Gęsia Szyja – Glisne i dalej drogą krajową nr 28 do Mszany Dolnej natomiast dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton objazd prowadzi przez Tenczyn, Lubień, następnie drogą wojewódzką nr 968 przez m. Kasinka Mała do Mszany Dolnej i odwrotnie.

Wyłączenie odcinka drogi z ruchu podyktowane jest koniecznością całkowitej rozbiórki istniejącego przepustu i zamianą na przepust skrzynkowy wraz z odbudową odcinkową drogi powiatowej.

Planowana przebudowa elementów przepustu w drodze szacowana jest na okres od pięciu do sześciu tygodni. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania okresu zamknięcia drogi i wprowadzenia na czas dalszych robót ruchu wahadłowego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Informacja Starosty Powiatowego

Mapa objazdu

Adres i godziny pracy

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
ul. Józefa Marka 9,
34-600 Limanowa

Pon. – Pt. 715 – 1515

Kontakt

tel.: 18 33-75-831, 18 33-37-831
fax.: 18 33-37-831

email: sekretariat@pzd.limanowa.pl
www: pzd.limanowa.pl

Nr konta

PL 32 88040000 0000 0019 9788 0008

 

Projekt i wykonanie N-SOFT
Back to top
Skip to content