Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z realizowaną odcinkową przebudową drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana  w miejscowości JADAMWOLA (odcinek 1,2 km  od pogranicza z m. Jastrzębie w kierunku m. Olszana)  w dniach 19-20 września  2023r.(wtorek , środa) nastąpią znaczne utrudnienia  w ruchu w związku z prowadzonymi nawierzchniowymi robotami bitumicznymi (wykonaniem warstwy wyrównawczej wraz z wzmocnieniem geosiatka  oraz warstwy ścieralnej ).

W dniu 19.09.2023r.  (wtorek ) roboty drogowe będą prowadzone z uwzględnieniem ruchu wahadłowego, natomiast w dniu 20.09.2023r. ( środa ) w związku z planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni  nastąpi całościowe odcinkowe wyłączenie ruchu na drodze – droga będzie zamknięta.  Wyznaczony będzie  objazd  dla jadących od  strony Olszanej  : m. Jadamwola drogą gminną „Budzyń” – k/ Szkoły Podstawowej  do miejscowości  Świdnik ( k/dworu )  , następnie drogą powiatową nr 1610K  z Świdnika  do Łukowicy  i dalej drogą powiatową nr 1545K  z Łukowicy  do Jastrzębia ( tzw. Czartowską )  i odwrotnie dla jadących od strony Młyńczysk -Jastrzębia.

Celem zachowania ciągu komunikacyjnego i informowania kierowców o utrudnieniach na drodze – ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy .

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu