– Anna Ciuła

W uzupełnieniu do artykułu z dnia 18 września 2023r., Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, iż w związku z pojawieniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów deszczu, przesuwają się w czasie planowane pierwotnie na dni 19-20 września br. (wtorek, środa) utrudnienia w ruchu związane z przebudową drogi powiatowej nr 1580K w m. Jadamwola.

Nowy termin zamknięcia drogi przewidywany jest na dni 20-21 września br. (środa, czwartek) .

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

14 września w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla-  dokonano podpisania umów z wykonawcami: Firmą DROGDUD reprezentowaną przez Stanisława Staśko ze Słopnic oraz Firmą .P.D.M. LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej reprezentowaną przez prokurenta P. Annę Sułkowską na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice ,Powiat Limanowski”

Obszar realizacji zadania obejmuje poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drodze powiatowej relacji Zamieście – Zalesie w miejscowości Słopnice „Górne” –(rejon Szkoły Podstawowej oraz oś. Piechoty i Pachuty).  Zakres zadania wykonywanego przez Firmę DROGBUD będzie obejmował: roboty przygotowawcze, likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni , regulację odwodnienia, utwardzenie poboczy, remont chodnika, wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu i wzroku poprzez fakturowe wykonanie oznakowania nawierzchni na części chodnika, montaż tablic informacyjnych o obowiązującej prędkości tzw, radarów, remont nawierzchni na zatoce, oznakowanie drogowe zarówno pionowe i poziome, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni w rejonie Szkoły Podstawowej.

Wartość w/w zakresu robót zgodnie z umową : 1 187 860,97 zł. brutto

Zakres zadania wykonywanego przez Firmę P.D.M. LIMDROG będzie obejmował roboty bitumiczne w rejonie pomiędzy istniejącymi mostami oś. Piechoty, oś. Pachuty odcinek ok. 820 mb: wykonanie warstwy wyrównawczej , wzmocnienie nawierzchni geosiatką , wykonanie warstwy ścieralnej , oznakowanie poziome wraz z montażem elementów odblaskowych .

Wartość w/w zakres robót zgodnie z umową: 771 711,23 zł. brutto.

Planowana realizacja robót remontowych przewidziana jest na przełomie m-cy wrzesień/listopad br.

Realizacja w/w zadania możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski dofinansowania z dostępnych funduszy pomocowych : Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak i Funduszu Leśnego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z realizowaną odcinkową przebudową drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana  w miejscowości JADAMWOLA (odcinek 1,2 km  od pogranicza z m. Jastrzębie w kierunku m. Olszana)  w dniach 19-20 września  2023r.(wtorek , środa) nastąpią znaczne utrudnienia  w ruchu w związku z prowadzonymi nawierzchniowymi robotami bitumicznymi (wykonaniem warstwy wyrównawczej wraz z wzmocnieniem geosiatka  oraz warstwy ścieralnej ).

W dniu 19.09.2023r.  (wtorek ) roboty drogowe będą prowadzone z uwzględnieniem ruchu wahadłowego, natomiast w dniu 20.09.2023r. ( środa ) w związku z planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni  nastąpi całościowe odcinkowe wyłączenie ruchu na drodze – droga będzie zamknięta.  Wyznaczony będzie  objazd  dla jadących od  strony Olszanej  : m. Jadamwola drogą gminną „Budzyń” – k/ Szkoły Podstawowej  do miejscowości  Świdnik ( k/dworu )  , następnie drogą powiatową nr 1610K  z Świdnika  do Łukowicy  i dalej drogą powiatową nr 1545K  z Łukowicy  do Jastrzębia ( tzw. Czartowską )  i odwrotnie dla jadących od strony Młyńczysk -Jastrzębia.

Celem zachowania ciągu komunikacyjnego i informowania kierowców o utrudnieniach na drodze – ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy .

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra i planowanym położeniem warstwy  ścieralnej nawierzchni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniach: 19-22.09. 2023 r. (wtorek – piątek) w godzinach 7.00-18:00 ruch na drodze powiatowej nr 1622K w km 6+951-7+371 w m. Szczyrzyc (od Zespołu Szkół Publicznych w Szczyrzycu do Opactwa Ojców Cystersów) będzie odbywał się wahadłowo. Celem usprawnienia przemieszczania się tym odcinkiem drogi ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. ZIBUD SP.Z.O.O. SP.K.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra i planowanym położeniem warstwy  ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 01.09. 2023 r. (piątek) w godzinach 7.30-17:00 droga powiatowa w km 5+974-6+709 w m. Szczyrzyc (od Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu do pogranicza miejscowości Pogorzany) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. W.P.P.U.H JANDA

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku
z remontem drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś –Jastrzębie
i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 24.08.2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00-15:00 droga powiatowa w km 6+106 – 8+009  w m. Stronie (od początku drogi poprzez obręb Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu a także Kaplicy dojazdowej pw. Miłosierdzia Bożego parafii św. Mikołaja w Przyszowej) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO LIMDROG.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Lokalizacja zakresu prac

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 09-10.08.2023 r. (środa – czwartek) w godzinach 7:00-19:00 droga powiatowa w km 2+850,00-5+310,00  w m. Łętowe (od szkoły podstawowej w m. Łętowe do pogranicza z miejscowością Wilczyce) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. P.P.U.H. JANDA.

Dla połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Łętowe oraz Jurków wyznaczony będzie objazd  drogą powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień przez m. Wilczyce, Łostówka i Mszana Górna oraz drogą wojewódzką nr 968 przez  m. Mszana Górna w kierunku Zabrzeży i odwrotnie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Lokalizacja inwestycji

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach prowadzonego remontu drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów -Tymbark w miejscowości  Podłopień i Tymbark (od granicy m. Podłopień/Tymbark do skrzyżowania z drogą powiatową 1617K
w kierunku Piekiełka)  w dniu 1 sierpnia 2023r. ( wtorek ) w godzinach od 7.30 do 17.00 nastąpią  znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez  wyłączenie części drogi powiatowej z ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia robót nawierzchniowych wyznaczony będzie objazd drogą powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień przez miejscowość Dobra, drogą krajową nr 28 przez miejscowości Dobra, Podłopień oraz  1632K przez centrum miejscowości Tymbark i odwrotnie.

Dla usprawnienia przejezdności w ramach prowadzonego objazdu  dodatkowo pracownicy Wykonawcy będą kierować ruchem.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach prowadzonego odcinkowego remontu drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie – Jastrzębie na odcinku Mokra Wieś – Stronie w km 6+106-7+000 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 25.07.2023 w godz. od 8:00 do 15:00  droga będzie zamknięta. Na czas prowadzonych robót ruchem kierować będą pracownicy firmy LIMDROG.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Obszar robót

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, że mając na uwadze dopełnienie niezbędnych wzajemnych ustaleń logistyczno – organizacyjnych i       technicznych, organizacją zaplecza budowy z kolejnym wykonawcą w ramach podpisanej umowy – Firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Grupa Tarnów na dalszą kontynuacje wykonanie zadania drogowego   pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne   na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902  w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski  – 

Firma  STRABAG z dniem 25 lipca 2023r.    ( wtorek ) zapowiedziała rozpoczęcie robót drogowych ( frezowanie odcinkowe nawierzchni ) związanych z wykonaniem w/w zadania, co związane będzie z znacznymi utrudnieniami  w ruchu drogowym na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA – LASKOWA . Roboty drogowe prowadzone będą pod ruchem drogowym zapewniając przejezdność wahadłowo.

Całkowity zakres robót pozostałych do wykonania związanych z w/w zadaniem  obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250 [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami:  Kobyłczyna, Ujanowice  a Strzeszyce  oraz II odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała  a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ).  

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty drogowe na II odcinku  j.w.  pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA a LASKOWA. Zakres odcinka I tj. pomiędzy Kobyłczyną -Ujanowicami a Strzeszycami przewidziany jest w roku 2024.

Zakończenie całości zakresu zadania  planowane jest do września 2024r.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mając na uwadze zaistnienie potencjalnych utrudnień czasowych  w przejezdności w obszarze prowadzonych robót  a p e l u j e m y do użytkowników drogi udających się tranzytowo w kierunku Nowego Sącza i odwrotnie o skorzystanie z przejezdności drogą krajową nr 28 pomiędzy Limanową a Nowym Sączem.

Obszar zadania

Mapa dróg powiatowych z uwzględnieniem zakresu prac objętych przebudową

 Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach realizowanej odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów -Tymbark w centrum miejscowości  KRASNE LASOCICE     w dniu 25 lipca 2023r. ( wtorek ) w godzinach od 8.00 do 19.00 nastąpią  znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez  wyłączenie drogi powiatowej w  centrum z ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia robót nawierzchniowych wyznaczony będzie odjazd drogą gminną relacji:   Krasne Lasocice „ŁĘG” – Słupia – Krasne Lasocice i odwrotnie.

Dla usprawnienia przejezdności w ramach prowadzonego odjazdu  dodatkowo pracownicy Wykonawcy będą kierować ruchem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z realizowanym odcinkowym remontem drogi powiatowej nr 1621K relacji  Jodłownik – Szczyrzyc i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej całą szerokością  na odcinku:  od boiska sportowego w Jodłowniku do pogranicza z miejscowością Janowice,  w dniu 26.07.2023 r. (środa) w godzinach 8:00-19:00 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez wyłączenie w/w odcinka drogi z ruchu drogowego.

Na czas prowadzonych robót nawierzchniowych wyznaczony będzie odjazd pomiędzy Jodłownikiem a Szczyrzycem drogami powiatowymi przez miejscowości: Jodłownik – Stróża – Skrzydlna – Janowice – Szczyrzyc i odwrotnie. Dodatkowo ze strony Wykonawcy wyznaczeni będą pracownicy do kierowania ruchem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót nawierzchniowych  przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

W dniu dzisiejszym  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego ,     P. Agaty Zięba – Wicestarosty , P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD i P. Bogumiła Króla- Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą- Firmą  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  reprezentowanym przez P. Jarosława Prusak – Kierownika Grupy Tarnów na wykonanie zadania drogowego   pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne   na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902  w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski

Zakres robót pozostałych do wykonania obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250              [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami:  Kobyłczyna, Ujanowice  a Strzeszyce  oraz odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała  a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ). Ogółem  długości 6,3 km .  

Zakres robót będzie obejmował:

Odcinek I – wykonanie zatoki autobusowej w m. Kobyłczyna , odcinkowe wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem rejon pomiędzy CPN w Ujanowicach a Strzeszycami , likwidację przełomów zapadnięć, utwardzenie pobocza drogi, położenie nowych warstw bitumicznych wraz z wzmocnieniem siatką stalową, regulacja odwodnienia liniowego wzdłuż drogi, przebudowę zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym .

Odcinek II – odcinkową  pełną wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem pomiędzy Kamionką Małą a Laskową, likwidację zapadnięć i przełomów, wzmocnienie pobocza drogi , regulację odwodnienia liniowego, umocnienie odcinkowe skarp drogi, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy mostami w Laskowej, położenie nowych warstw bitumicznych jezdni wraz z wzmocnieniem siatką stalową  i częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej  zatoki autobusowej  w rejonie mostu łukowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu  wraz z oznakowaniem drogowym.

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty na II odcinku  j.w.  pomiędzy Kamionką Małą a Laskową.

Zakończenie całości zakresu zadania  planowane jest do września 2024r.

Wartość  zadania  zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wynosi  21 832 851,08 zł. brutto. 

Współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniach 30.06-02.07.2023r. odbędzie się 14  samochodowy Wyścig Górski  – Przełęcz pod Ostrą  w związku z tym nastąpią utrudnieniu w ruchu drogowym polegające na częściowym wyłączeniu z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica

Wyłączenie z ruchu DP 1609K Limanowa – Kamienica będzie podzielone na 4 etapy wg następującego porządku:

Etap 1 –  30 czerwiec od godz. 8°° – 1 lipca do godz. 6°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania na osiedle Zakopane i Słopnice (start)

Etap 2 – 1 lipca od godz. 6°° – 1 lipca do godz. 21°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana.

Etap 3 – 1 lipca od godz. 21°° do 2 lipca do godz. 7°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania na osiedle Zakopane i Słopnice (start)

Etap 4 – 2 lipca od godz. 7°° do 2 lipca do godz. 21°°- zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniu 6-7 czerwca 2023 r. (wtorek, środa) PDM LIMDROG Sp. z o.o. 34-600 Limanowa rozpoczyna prace remontowe na odcinku DP 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 0+890-2+450 od skrzyżowania z drogą w kierunku Siekierczyna – Stara Wieś do m. Przyszowa /do mostu w Berdychowie/     w związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu  –  droga na tym odcinku będzie zamknięta na czas prowadzenia robót w godz. Od 7:30 – 20:00. Ruchem kierować będą pracownicy PDM LIMDROG.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą
o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) PDM LIMDROG Sp. z o.o. 34-600 Limanowa rozpoczyna prace remontowe na odcinku DP 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 0+020-1+000 w związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu  – ruch odbywał się będzie wahadłowo , natomiast dnia 30.05.2023 r. (wtorek) droga na tym odcinku będzie zamknięta na czas prowadzenia robót w godz. Od 8:00 – 20:00. Ruchem kierować będą pracownicy PDM LIMDROG

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą o cierpliwość
i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa inwestycji

.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z planowanym od dnia 29.05.2023 r. (poniedziałek) rozpoczęciem remontu odcinka drogi powiatowej DP 1618K Limanowa – Szyk – Mstów począwszy od pogranicza miejscowości Limanowa /ul. Starodworska/ przez m. Koszary do granicy z m. Piekiełko nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace będą obejmowały usunięcie przełomów, frezowanie oraz wymianę nawierzchni, a także wymianę podbudowy poboczy dlatego też ruch będzie odbywał się wahadłowo. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2023r.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa lokalizacji inwestycji

W dniu 23.05.2023r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej   
w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, P. Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD
i P. Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID”  G.A. Duda  Sp.J. z Łostówki  reprezentowanym przez  P. Andrzeja Dudę  na realizację zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana w km od 10+178 do km 12+252  etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” . Zakres wykonania I etapu zadania w centrum Jadamwoli od pogranicza z miejscowością Jastrzębie na odcinku sięgającym 1,2 km  obejmuje: wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem  do 6,0 mb , przebudowę przepustów ,utwardzenie poboczy, wykonanie zatok i peronów przystankowych , , przejść dla pieszych oraz oznakowanie  drogowe. Wartość zadania wynosi  3.639.967,23 zł. brutto,  z 6-cio miesięcznym terminem wykonania. Wykonanie zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat  50% dofinansowaniu  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Partnerem zadania w zakresie wykonania chodnika jest Gmina Łukowica.

W poniedziałek tj. dnia 8 maja 2023r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności
P. Mieczysława Urygi–Starosty Limanowskiego,P.Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Ujanowicach. Na odcinku niespełna 600 metrów jezdnia zostanie poszerzona, a obok powstanie chodnik.

Samorząd powiatu realizuje inwestycję w partnerstwie z gminą Laskowa. Wykonawcą zadania będzie PPUH Janda z Łostówki. Koszt przedsięwzięcia opiewa na 1,4 mln zł. Zakres zadania będzie obejmował: wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni do szerokości 6 metrów, wykonanie zjazdów, a także oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa- Sechna-Ujanowice w Ujanowicach obejmuje odcinek o długości 588 metrów (od 7+482 do km 8+070) od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Łososina Dolna – Młynne w kierunku miejscowości Sechna, po stronie strefy przemysłowej. Umowa została podpisana kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej z reprezentującym firmę z Łostówki Zbigniewem Wacławikiem. Na realizację zdania samorząd powiatu pozyskał 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2023 r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego , P. Agaty Zięba -Wicestarosty  oraz P. Marka Urbańskiego-Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umów na wykonanie w roku 2023 zadań drogowych związanych z odcinkowym remontem dróg powiatowych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego”.  

      Realizacja przedmiotowego zadania będzie obejmować  odcinki dróg o łącznej długości 10 km  i jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat  95% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita zadania wynosi: 14 411 512,20 zł.

Umowy na wykonawstwo podpisano z czterema wykonawcami, którymi są:

1/Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG   Sp. z o.o.  z Limanowej   reprezentowane przez P. Macieja Szkarłata – Prezesa Zarządu. Zakres zadania umownego będzie obejmował odcinki o łącznej długości 4,4 km (m. Siekierczyna-Kanina-Przyszowa, m. Stronie oraz m. Łukowica ) na co przeznaczono 5.200.000,00 zł brutto.

2/ Firma: ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza  reprezentowana przez. P. Katarzynę Chełmecką -Lech – Prezes  Zarządu . Zakres zadania będzie obejmował odcinki dróg o  łącznej długości 2,9 km (m. Koszary, m. Tymbark, m. Dobra oraz m. Porąbka). Kwota na wykonanie powyższego zadania to 4.839.259,48 zł brutto.      

3/ Firma: ZIBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z  Kamienicy  reprezentowana przez  P.  Grzegorza Zając -Prezesa Zarządu. Zakres zadania umownego będzie obejmował odcinki o łącznej długości 2,6 km (m. Zalesie – Zbludza, m. Poręba Wielka w kierunku Koninek oraz m. Niedźwiedź). Realizację przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 3.378.322,58 zł brutto.

 4/  Firma Usługowo Handlowa  „MAXI” z Koszar reprezentowana przez P. Bogdana Jędrzejek – właściciela z Koszar. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie oświetlenia ulicznego  oraz małej architektury w zakresie poprawa walorów turystycznych i warunków bezpieczeństwa od centrum rekreacji i sportu w m.  Zalesie w kierunku Mogielicy. Wartość zadania to 993.933,14 zł brutto

Umowny termin wykonania w/w zadań  6 m-cy od podpisania umowy tj. do końca września 2023r.

Odcinki dróg powiatowych objęte inwestycjami.

W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2023r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności P.Mieczysława Urygi–Starosty Limanowskiego,P.Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego dokonano podpisania umowy na wykonanie w roku 2023 zadań drogowych związanych z odcinkową przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik”. Wykonawcą przedmiotowego zadania będzie P.P.U.H. JANDA z Łostówki reprezentowane przez P.Zbigniewa Wacławika. 

 Realizacja  zadania opiewa odcinkową przebudowę drogi w centrum  m. Krasne Lasocice poprzez wykonanie chodnika wraz z położeniem nowej nawierzchni na odcinku 680 mb , oraz odcinkowy remont drogi Jodłownik -Janowice-Szczyrzyc poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 0,8 km począwszy od wysokości stadionu w Jodłowniku ,utwardzenie pobocza drogi  Janowice-Szczyrzyc do wysokości mleczarni na odcinku ok. 2 km . 

Wykonanie robót drogowych nin. zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat 98% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych ( program  popeegerowski).  Wartość całkowita przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 3.652.000,00 zł brutto. 

Termin wykonania zadania 6 m-cy od podpisania umowy tj. do końca września 2023r.

Odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik objęte inwestycją.

Adres i godziny pracy

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
ul. Józefa Marka 9,
34-600 Limanowa

Pon. – Pt. 715 – 1515

Kontakt

tel.: 18 33-75-831, 18 33-37-831
fax.: 18 33-37-831

email: sekretariat@pzd.limanowa.pl
www: pzd.limanowa.pl

Nr konta

PL 32 88040000 0000 0019 9788 0008

 

Projekt i wykonanie N-SOFT
Back to top
Skip to content