Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku
z realizowanymi robotami drogowymi na drodze powiatowej nr 1555K  Ujanowice-Laskowa -Młynne  w dniach  03 i 04 października 2023r. ( wtorek  i środa )  w godzinach  pomiędzy 12.00 – 17.00 na skrzyżowaniu drogi gminnej relacji Kamionka Mała „Lipniczka” – Rozdziele z drogą powiatową w miejscowości Kamionka Mała  nastąpi utrudnienie w ruchu poprzez wyłączenie ruchu ( brak przejezdności ) od strony drogi gminnej  na w/w skrzyżowaniu. Czasowe j.w. ograniczenie ruchu podyktowane jest planowanymi robotami drogowymi związanymi z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni skrzyżowania siatką stalową wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej  ( warstwa wiążącą ) w obrębie nin. skrzyżowania .

Sugeruje się  poprowadzenie  objazdu tymczasowego na czas prowadzenia robót pomiędzy  miejscowościami Kamionka Mała a Rozdziele równorzędną  drogą gminną  przez miejscowość Kamionka Mała rejon Kościoła  i Szkoły Podstawowej.

Celem zachowania ciągu komunikacyjnego i informowania kierowców o utrudnieniach na drodze –  ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy .

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej.

Mapa orientacyjna objazdu

                                                                                                      Marek Urbański

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                   Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej