Powiatowy Zarząd Dróg funkcjonuje od 1 stycznia 1999r, działa na podstawie Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r i przepisów z nią związanych. PZD zajmuje się zarządzaniem siecią dróg powiatowych na terenie powiatu limanowskiego. Sieć dróg powiatowych obejmuje 32 ciągi o łącznej długości 266,021 km w  tym  14,136 km  na  terenie miast. W  ciągach tych dróg zlokalizowane są 136,495 km chodników, 78 obiektów mostowych  i 1 przejście podziemne.