Powiatowy Zarząd Dróg funkcjonuje od 1 stycznia 1999r, działa na podstawie Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r i przepisów z nią związanych. PZD zajmuje się zarządzaniem siecią dróg powiatowych na terenie powiatu limanowskiego. Sieć dróg powiatowych obejmuje 34 ciągi o łącznej długości 270 165 km w  tym  13,5 km  na  terenie miast. W  ciągach tych dróg zlokalizowane są 83 obiekty mostowe  w  tym 5 szt. na terenie miast.