– Aktualności

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. (środa) w godz. 8:00 – 13:00 prowadzone będą prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1551K Limanowa – Chełmiec w miejscowości Chomranice polegające na wykonaniu robót bitumicznych.

W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku o długości ok 500 m. począwszy od granicy z Powiatem Limanowskim w kierunku miejscowości Klęczany.

Objazd zamkniętego odcinka możliwy będzie drogą krajową nr 28 oraz drogami powiatowymi: nr 1550K Trzetrzewina – Krasne Potockie Męcina, nr 1551K Limanowa – Chełmiec oraz drogami gminnymi.

Przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Wojciech Błażusiak

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w dniach:

od 14 maja /wtorek / do 24 maja / piątek/  2024r. w godzinach od 8.30 do 19.00 w związku z planowanymi  robotami bitumicznymi związanymi z położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni drogi
w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa   gm. Laskowa (odcinek 3,7 km od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Kamionka Mała – Rozdziele do mostu w centrum Laskowej ) w ramach realizowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne  n a s t ą p i ą   znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.

Roboty drogowe – bitumiczne  będą prowadzone odcinkowo, połówkowo z uwzględnieniem ruchu wahadłowego. Należy liczyć się z możliwym z chwilowym  zamknięciem wyjazdów z prywatnych posesji, czy dróg dojazdowych.

Dla sprawnego przeprowadzenia robót przy jednoczesnym zapewnieniu przejezdności  u p r a s z a  się wszystkich kierowców, uczestników ruchu do dostosowania się i przestrzegania wprowadzonego czasowego oznakowania drogowego ( świateł sygnalizacji drogowej ) , czy  osób kierujących ruchem ze strony wykonawcy

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Firmie  ZIBUD Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa z Kamienicy przekazano plac budowy celem realizacji zadania pn: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik – Limanowa 
w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica , Powiat Limanowski.

O postępach prac będziemy informować na bieżąco wraz z dokumentacją fotograficzną.

W wyniku podpisania umowy z wykonawcą:  Firmą  ZIBUD Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa z Kamienicy reprezentowaną przez P. Grzegorza Zająca – Prezesa Zarządu  zostanie realizowane zadanie na  przebudowę drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa  w km od  4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica , Powiat Limanowski ”   na  dł. 1492 mb

Zakres prac będzie obejmował : wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 mb, utwardzeniem bitumiczne pobocza, regulacją odwodnienia, remontem istniejącego chodnika ok. 380 mb 

Koszt wykonania zadania:  2.586.976,02 zł. brutto. 

Partnerem zadania będzie Gmina Łukowica w zakresie  planowanego remontu chodnika.

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego  50% dofinansowaniu  ze środków budżetu państwa w kwocie: 1.288.568,00 zł brutto– Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 17 kwietnia 2024 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Etatowego Członka Zarządu Wojciecha Włodarczyka, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Firmą ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Katarzynę Chełmecką-Lech, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów w km 2+643 – 2+763 i w km 3+225 – 3+488 w miejscowości Stare Rybie poprzez utwardzenie pobocza i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.

Mając na uwadze konieczność dokonania poprawy warunków bezpieczeństwa i komunikacji w ciągu drogi powiatowej nr 1619K relacji Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów w miejscowości Stare Rybie w rejonie skrzyżowania z drogą gminną oś. Sosnówki, będzie wykonane poszerzenie i wzmocnienie bitumiczne pobocza drogi na łuku wewnętrznym drogi w km 2+643 – 2+763 (odcinek 120mb), oraz na odcinku długości 263 mb w km 3+225 – 3+488 (poniżej kaplicy kościelnej w kierunku Nowego Rybia). Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z jej wzmocnieniem geostatyką po uprzednim usunięciu powstałych miejscowych zapadnięć, przełomów, utwardzenie pobocza drogi wraz z oznakowaniem drogowym.

Koszt wykonania zadania: 322.924,14 zł brutto.

Termin umowny realizacji zadania: 30 dni (do połowy maja 2024r.)

22 marca 2024 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora PZD Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla podpisana została umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym JANDA z Łostówki reprezentowanym przez Zbigniewa Wacławika – na wykonanie zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście – Słopnice – Zalesie w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski”. Remontowany odcinek przebiega od granicy z miejscowością Zamieście gm. Tymbark do istniejących zatok autobusowych – kontynuacja istniejących chodników – długości 503 mb.
Zakres prac obejmuje: wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu i wzroku poprzez fakturowe wykonanie oznakowania nawierzchni na części chodnika , przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego, uregulowanie spływu wód opadowych oraz utwardzenie bitumiczne pobocza drogi. Koszt wykonania zadania po przetargu: 1.808.100,00 zł. brutto.
Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 902.773.000,00 zł brutto . Partnerem zadania będzie Gmina Słopnice.

26 marca w obecności Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych DUDA reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda z Łostówki na wykonanie zadania drogowego pn:”Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekiełko – Tymbark na odcinku I – w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekiełko / Tymbark, Powiat Limanowski – Etap I w km od 0+500,50 do km 1+110,25″

Zakres I etapu to km 0+500,50 do km 1+110,25 (od zjazdu Szkoły Podstawowej do mostu w kierunku Tymbarku strona lewa dł. 609,75 mb) obejmuje wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej wraz z poszerzeniem jezdni i wykonaniem odcinkowo nowej nawierzchni jezdni, wraz z modernizacją przejścia dla pieszych i oznakowaniem drogowym.

Partner zadania Gmina Tymbark – z 50% udziałem w kosztach zadania.
Koszt wykonania zadania : 2.845.000,00 zł. brutto. Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.408.409,00 zł brutto.

Rupniów/Przyszowa. Dwa zadania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych zostały zrealizowane w powiecie limanowskim. Inwestycje w Rupniowie i Przyszowej obejmowały przebudowę dróg i instalację oświetlenia.

We wtorek (12 grudnia) odbył się odbiór dwóch zadań inwestycyjnych zrealizowanych w powiecie limanowskim, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Prace te obejmowały przebudowę drogi powiatowej nr 1619 K w Rupniowie oraz drogi powiatowej nr 1546 K w Przyszowej.

Drugie zadanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej nr 1546 K w Przyszowej, gdzie zrealizowano chodnik o długości 108 metrów oraz przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem. Dodatkowo, wykonano oświetlenie uliczne na odcinku długości 306 metrów w rejonie osiedli Kierków i Zagórów. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 380 tys. zł, a także w tym przypadku główne środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1619K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w m. Rupniów

1546K Stadła- Długołęka – Przyszowa w m. Przyszowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni  w ramach  odcinkowego  remontu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie w miejscowości Słopnice „Górne” rejon oś. Piechoty i Pachuty  nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 21.11.2023 r. (wtorek) w godzinach 7.30-17:00.  Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej w km 7+740-8+558 będzie całkowicie wyłączony z ruchu.  Proponowany objazd z Zalesia do Słopnic drogą powiatową nr 1609K przez  Stara Wieś , Limanowa, a następnie  drogą gminną przez  tzw. Lipowe  do  Słopnic i odwrotnie. Ruchem będą kierowali pracownicy Wykonawcy robót tj. PDM LIMDROG.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji robót.

Mapa poglądowa

Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych – ograniczenie  w przejezdności w wyniku zamknięcia  DK 28.

W związku ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowym na drogach powiatowych nr 1616K relacji Mszana Górna – Podłopień (  na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 968 w miejscowość Mszana Górna poprzez Łostówkę , Wilczyce , Jurków i Dobra do skrzyżowania z drogą krajową 28  )  oraz 1615K Mszana Górna – Wilczyce  i odwrotnie, spowodowanym zamknięciem przez GDDKiA  odcinka DK 28  w m. Dobra / Kasina Wielka   w wyniku zaistniałego osuwiska w miejscowości Kasina Wielka  pomimo wyznaczenia  przez  GDDKiA odjazdu drogami wojewódzkimi  na trasie Limanowa- Bochnia- Myślenice- Wadowice i odwrotnie , Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że od dnia 15.11.2023r.  został wprowadzony  na w/w drogach powiatowych  ograniczony ruch dla pojazdów ciężarowych których dopuszczalna masa całkowita przekracza 15 ton. Ograniczenie w przejezdności podyktowane jest dbałością o stan techniczny nowo wyremontowanych dróg, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i będzie obowiązywało  do czasu przywrócenia przejezdności na drodze krajowej.

Ograniczenie w przejezdności nie będzie dotyczyło właścicieli posesji zlokalizowanych przy w/w drogach, oraz firm zlokalizowanych na obszarze terenu Powiatu Limanowskiego posiadających własny transport za okazaniem stosownego zezwolenia zarządcy dróg tj. Powiatowego Zarządu Dróg   w Limanowej.

Mapa poglądowa

25 października br. odbył się odbiór inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie gmin Jodłownik, Laskowa i Łukowica

W gminie Jodłownik zakończono odcinkową przebudowę drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów – Tymbark w miejscowości Krasne Lasocice. Przebudowa objęła chodnik z odwodnieniem, nową nawierzchnię bitumiczną, przejścia dla pieszych i oznakowanie drogowe na odcinku 680 mb. Dodatkowo, przeprowadzono remont drogi powiatowej nr 1621K relacji Jodłownik – Szczyrzyc, który objął nową nawierzchnię, regulację odwodnienia i wzmocnienie pobocza na odcinkach o łącznej długości 2767 mb. Zrealizowano również odcinkowy remont drogi powiatowej nr 1622K w miejscowości Szczyrzyc na długości 835 mb. Na te prace w gminie Jodłownik uzyskano 98% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Polskiego Ładu, a ich całkowita wartość wyniosła 3 mln 887 tys. zł.

W gminie Laskowa przeprowadzono przebudowę drogi powiatowej nr 1451K w miejscowości Ujanowice. Zakres prac obejmował m.in. kanalizację opadową, chodnik z kostki brukowej na długości 473 mb, poszerzenie jezdni i oznakowanie drogowe. Inwestycja była warta 1.467.665,39 zł. Środki na jej realizację pochodziły w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z budżetów powiatu Limanowskiego i gminy Laskowa.

Inwestycja w gminie Łukowica dotyczyła przebudowy drogi powiatowej nr 1580K w miejscowości Jadamwola na odcinku 1,1 km. W ramach prac wykonano chodnik, regulację odwodnienia, nową nawierzchnię jezdni oraz oznakowanie drogowe. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 3 669 967,23 zł. Jak w przypadku gminy Laskowa, 50% środków pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe ze środków własnych powiatu limanowskiego i gminy Łukowica.

2 października 2023 r. przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego dokonali odbioru remontowanych odcinków dróg i szlaku turystycznego na Mogielicę wykonanych w ramach inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na realizację poprawy infrastruktury drogowej.

W odbiorze uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, wicestarosta Agata Zięba, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, wiceprzewodniczący rady Jan Więcek, Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk, radni Beata Krzyściak, Grzegorz Wójcik, Bolesław Jania, Kazimierz Jasiński oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Urbański.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na realizację poprawy infrastruktury drogowej pn: „Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego” przyznane zostało 95% dofinansowanie w formie promesy w wysokości: 15.200.000,00 zł. Udział Powiatu (5%) to 893 261,66 zł. Ogólnie cała wartość robót drogowych wyniosła: 16 093 261,66 zł.
Zakres prac w zależności od potrzeb i poszczególnych odcinków drogowych obejmował w szczególności:
– odcinkowe remonty dróg o łącznej długości ok. 10 km,
– wykonanie odwodnień,
– przebudowę chodników i poboczy oraz
– wykonanie przedsięwzięcia związanego z poprawą walorów turystycznych i warunków bezpieczeństwa od centrum rekreacji i sportu w m. Zalesie w kierunku Mogielicy, w tym utwardzenie ścieżek, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonanie punktów wypoczynkowych.
Zadanie pn.: „Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego” podzielono na 4 zadania częściowe w ramach których wykonano:

Remont drogi powiatowej nr 1579 K, nr 1545 K, nr 1610 K, nr 1617 K w miejscowościach Kanina/Przyszowa (począwszy od DK 28 do mostu w „Berdychowie”), Stronie (pogranicze z Powiatem Nowosądeckim w kierunku Mokrej Wsi), Łukowica i Tymbark – za łączną kwotę 5 620 972,57 zł (Wykonawca P.D.M. Limdrog Sp. z o. o.).

1545K Stronie

1579K Przyszowa

1579K Siekierczyna

1610K Łukowica

Remont drogi powiatowej nr 1618 K, nr 1632 K, nr 1622 K, nr 1609 K w miejscowościach Limanowa/Koszary (od wodociągów do granicy z m. Piekiełko), Tymbark (od Podłopienia do skrzyżowania w kierunku Piekiełka), Porąbka (od przystanku BUS powyżej torów kolejowych w kierunku Skrzydlnej), Dobra (od DK 28 do mostu) i Kamienica/Zbludza – za łączna kwotę 5 508 034,99 zł (Wykonawca Firma ZBD Group Nowy Sącz).

Remont drogi powiatowej nr 1609 K, nr 1629 K, nr 1622 K w miejscowościach Zalesie/Zbludza, Poręba Wielka (w kierunku Koninek od mostu do wysokości Kościoła), Niedźwiedź (od oś. Spyrki do Szkoły Podstawowej) i Szczyrzyc (centrum) – za łączną kwotę 3 821 875,04 zł (Wykonawca Firma ZIBUD).

1622K Dobra

1622K Porąbka

1622K Szczyrzyc

1609K Zbludza

1629K Niedźwiedź

1629K Poręba Wielka

4 października w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla dokonano podpisania dwóch umów z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym JANDA z Łostówki reprezentowanym przez Zbigniewa Wacławika  na wykonanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie nr 1

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w km od 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski” – obejmuje budowę chodnika dla pieszych w km 9+400 – 9+885 w miejscowości Rupniów (dł 485 mb) – kontynuacja istniejącego chodnika w kierunku Nowego Rybia.

Koszt zadania: 1 200 000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Limanowa

Zadanie nr 2

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w km od 9+073,58 do km 9+379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9+135,65 w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski” – obejmuje budowę chodnika dla pieszych, budowę przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetlaniem z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia oraz oświetleniem ulicznym.

Koszt zadania: 380 000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Łukowica

Planowany termin wykonania zadań do końca 2023 roku.

Realizacja przedmiotowych zadań jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 80% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa nieuchronnych uczestników ruchu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku
z realizowanymi robotami drogowymi na drodze powiatowej nr 1555K  Ujanowice-Laskowa -Młynne  w dniach  03 i 04 października 2023r. ( wtorek  i środa )  w godzinach  pomiędzy 12.00 – 17.00 na skrzyżowaniu drogi gminnej relacji Kamionka Mała „Lipniczka” – Rozdziele z drogą powiatową w miejscowości Kamionka Mała  nastąpi utrudnienie w ruchu poprzez wyłączenie ruchu ( brak przejezdności ) od strony drogi gminnej  na w/w skrzyżowaniu. Czasowe j.w. ograniczenie ruchu podyktowane jest planowanymi robotami drogowymi związanymi z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni skrzyżowania siatką stalową wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej  ( warstwa wiążącą ) w obrębie nin. skrzyżowania .

Sugeruje się  poprowadzenie  objazdu tymczasowego na czas prowadzenia robót pomiędzy  miejscowościami Kamionka Mała a Rozdziele równorzędną  drogą gminną  przez miejscowość Kamionka Mała rejon Kościoła  i Szkoły Podstawowej.

Celem zachowania ciągu komunikacyjnego i informowania kierowców o utrudnieniach na drodze –  ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy .

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej.

Mapa orientacyjna objazdu

                                                                                                      Marek Urbański

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                   Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej

W uzupełnieniu do artykułu z dnia 18 września 2023r., Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, iż w związku z pojawieniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów deszczu, przesuwają się w czasie planowane pierwotnie na dni 19-20 września br. (wtorek, środa) utrudnienia w ruchu związane z przebudową drogi powiatowej nr 1580K w m. Jadamwola.

Nowy termin zamknięcia drogi przewidywany jest na dni 20-21 września br. (środa, czwartek) .

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

14 września w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla-  dokonano podpisania umów z wykonawcami: Firmą DROGDUD reprezentowaną przez Stanisława Staśko ze Słopnic oraz Firmą .P.D.M. LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej reprezentowaną przez prokurenta P. Annę Sułkowską na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice ,Powiat Limanowski”

Obszar realizacji zadania obejmuje poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drodze powiatowej relacji Zamieście – Zalesie w miejscowości Słopnice „Górne” –(rejon Szkoły Podstawowej oraz oś. Piechoty i Pachuty).  Zakres zadania wykonywanego przez Firmę DROGBUD będzie obejmował: roboty przygotowawcze, likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni , regulację odwodnienia, utwardzenie poboczy, remont chodnika, wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu i wzroku poprzez fakturowe wykonanie oznakowania nawierzchni na części chodnika, montaż tablic informacyjnych o obowiązującej prędkości tzw, radarów, remont nawierzchni na zatoce, oznakowanie drogowe zarówno pionowe i poziome, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni w rejonie Szkoły Podstawowej.

Wartość w/w zakresu robót zgodnie z umową : 1 187 860,97 zł. brutto

Zakres zadania wykonywanego przez Firmę P.D.M. LIMDROG będzie obejmował roboty bitumiczne w rejonie pomiędzy istniejącymi mostami oś. Piechoty, oś. Pachuty odcinek ok. 820 mb: wykonanie warstwy wyrównawczej , wzmocnienie nawierzchni geosiatką , wykonanie warstwy ścieralnej , oznakowanie poziome wraz z montażem elementów odblaskowych .

Wartość w/w zakres robót zgodnie z umową: 771 711,23 zł. brutto.

Planowana realizacja robót remontowych przewidziana jest na przełomie m-cy wrzesień/listopad br.

Realizacja w/w zadania możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski dofinansowania z dostępnych funduszy pomocowych : Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak i Funduszu Leśnego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z realizowaną odcinkową przebudową drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana  w miejscowości JADAMWOLA (odcinek 1,2 km  od pogranicza z m. Jastrzębie w kierunku m. Olszana)  w dniach 19-20 września  2023r.(wtorek , środa) nastąpią znaczne utrudnienia  w ruchu w związku z prowadzonymi nawierzchniowymi robotami bitumicznymi (wykonaniem warstwy wyrównawczej wraz z wzmocnieniem geosiatka  oraz warstwy ścieralnej ).

W dniu 19.09.2023r.  (wtorek ) roboty drogowe będą prowadzone z uwzględnieniem ruchu wahadłowego, natomiast w dniu 20.09.2023r. ( środa ) w związku z planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni  nastąpi całościowe odcinkowe wyłączenie ruchu na drodze – droga będzie zamknięta.  Wyznaczony będzie  objazd  dla jadących od  strony Olszanej  : m. Jadamwola drogą gminną „Budzyń” – k/ Szkoły Podstawowej  do miejscowości  Świdnik ( k/dworu )  , następnie drogą powiatową nr 1610K  z Świdnika  do Łukowicy  i dalej drogą powiatową nr 1545K  z Łukowicy  do Jastrzębia ( tzw. Czartowską )  i odwrotnie dla jadących od strony Młyńczysk -Jastrzębia.

Celem zachowania ciągu komunikacyjnego i informowania kierowców o utrudnieniach na drodze – ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy .

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra i planowanym położeniem warstwy  ścieralnej nawierzchni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniach: 19-22.09. 2023 r. (wtorek – piątek) w godzinach 7.00-18:00 ruch na drodze powiatowej nr 1622K w km 6+951-7+371 w m. Szczyrzyc (od Zespołu Szkół Publicznych w Szczyrzycu do Opactwa Ojców Cystersów) będzie odbywał się wahadłowo. Celem usprawnienia przemieszczania się tym odcinkiem drogi ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. ZIBUD SP.Z.O.O. SP.K.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra i planowanym położeniem warstwy  ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 01.09. 2023 r. (piątek) w godzinach 7.30-17:00 droga powiatowa w km 5+974-6+709 w m. Szczyrzyc (od Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu do pogranicza miejscowości Pogorzany) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. W.P.P.U.H JANDA

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku
z remontem drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś –Jastrzębie
i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 24.08.2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00-15:00 droga powiatowa w km 6+106 – 8+009  w m. Stronie (od początku drogi poprzez obręb Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu a także Kaplicy dojazdowej pw. Miłosierdzia Bożego parafii św. Mikołaja w Przyszowej) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO LIMDROG.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Lokalizacja zakresu prac

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 09-10.08.2023 r. (środa – czwartek) w godzinach 7:00-19:00 droga powiatowa w km 2+850,00-5+310,00  w m. Łętowe (od szkoły podstawowej w m. Łętowe do pogranicza z miejscowością Wilczyce) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. P.P.U.H. JANDA.

Dla połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Łętowe oraz Jurków wyznaczony będzie objazd  drogą powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień przez m. Wilczyce, Łostówka i Mszana Górna oraz drogą wojewódzką nr 968 przez  m. Mszana Górna w kierunku Zabrzeży i odwrotnie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Lokalizacja inwestycji

Adres i godziny pracy

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
ul. Józefa Marka 9,
34-600 Limanowa

Pon. – Pt. 715 – 1515

Kontakt

tel.: 18 33-75-831, 18 33-37-831
fax.: 18 33-37-831

email: sekretariat@pzd.limanowa.pl
www: pzd.limanowa.pl

Nr konta

PL 32 88040000 0000 0019 9788 0008

 

Projekt i wykonanie N-SOFT
Back to top
Skip to content