W dniu 4 kwietnia 2024 r. Firmie  ZIBUD Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa z Kamienicy przekazano plac budowy celem realizacji zadania pn: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik – Limanowa 
w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica , Powiat Limanowski.

O postępach prac będziemy informować na bieżąco wraz z dokumentacją fotograficzną.