Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w dniach:

od 14 maja /wtorek / do 24 maja / piątek/  2024r. w godzinach od 8.30 do 19.00 w związku z planowanymi  robotami bitumicznymi związanymi z położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni drogi
w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa   gm. Laskowa (odcinek 3,7 km od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Kamionka Mała – Rozdziele do mostu w centrum Laskowej ) w ramach realizowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne  n a s t ą p i ą   znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.

Roboty drogowe – bitumiczne  będą prowadzone odcinkowo, połówkowo z uwzględnieniem ruchu wahadłowego. Należy liczyć się z możliwym z chwilowym  zamknięciem wyjazdów z prywatnych posesji, czy dróg dojazdowych.

Dla sprawnego przeprowadzenia robót przy jednoczesnym zapewnieniu przejezdności  u p r a s z a  się wszystkich kierowców, uczestników ruchu do dostosowania się i przestrzegania wprowadzonego czasowego oznakowania drogowego ( świateł sygnalizacji drogowej ) , czy  osób kierujących ruchem ze strony wykonawcy