W dniu 17 kwietnia 2024 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Etatowego Członka Zarządu Wojciecha Włodarczyka, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Firmą ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Katarzynę Chełmecką-Lech, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów w km 2+643 – 2+763 i w km 3+225 – 3+488 w miejscowości Stare Rybie poprzez utwardzenie pobocza i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.

Mając na uwadze konieczność dokonania poprawy warunków bezpieczeństwa i komunikacji w ciągu drogi powiatowej nr 1619K relacji Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów w miejscowości Stare Rybie w rejonie skrzyżowania z drogą gminną oś. Sosnówki, będzie wykonane poszerzenie i wzmocnienie bitumiczne pobocza drogi na łuku wewnętrznym drogi w km 2+643 – 2+763 (odcinek 120mb), oraz na odcinku długości 263 mb w km 3+225 – 3+488 (poniżej kaplicy kościelnej w kierunku Nowego Rybia). Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z jej wzmocnieniem geostatyką po uprzednim usunięciu powstałych miejscowych zapadnięć, przełomów, utwardzenie pobocza drogi wraz z oznakowaniem drogowym.

Koszt wykonania zadania: 322.924,14 zł brutto.

Termin umowny realizacji zadania: 30 dni (do połowy maja 2024r.)