25 października br. odbył się odbiór inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie gmin Jodłownik, Laskowa i Łukowica

W gminie Jodłownik zakończono odcinkową przebudowę drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów – Tymbark w miejscowości Krasne Lasocice. Przebudowa objęła chodnik z odwodnieniem, nową nawierzchnię bitumiczną, przejścia dla pieszych i oznakowanie drogowe na odcinku 680 mb. Dodatkowo, przeprowadzono remont drogi powiatowej nr 1621K relacji Jodłownik – Szczyrzyc, który objął nową nawierzchnię, regulację odwodnienia i wzmocnienie pobocza na odcinkach o łącznej długości 2767 mb. Zrealizowano również odcinkowy remont drogi powiatowej nr 1622K w miejscowości Szczyrzyc na długości 835 mb. Na te prace w gminie Jodłownik uzyskano 98% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Polskiego Ładu, a ich całkowita wartość wyniosła 3 mln 887 tys. zł.

W gminie Laskowa przeprowadzono przebudowę drogi powiatowej nr 1451K w miejscowości Ujanowice. Zakres prac obejmował m.in. kanalizację opadową, chodnik z kostki brukowej na długości 473 mb, poszerzenie jezdni i oznakowanie drogowe. Inwestycja była warta 1.467.665,39 zł. Środki na jej realizację pochodziły w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z budżetów powiatu Limanowskiego i gminy Laskowa.

Inwestycja w gminie Łukowica dotyczyła przebudowy drogi powiatowej nr 1580K w miejscowości Jadamwola na odcinku 1,1 km. W ramach prac wykonano chodnik, regulację odwodnienia, nową nawierzchnię jezdni oraz oznakowanie drogowe. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 3 669 967,23 zł. Jak w przypadku gminy Laskowa, 50% środków pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe ze środków własnych powiatu limanowskiego i gminy Łukowica.