STANDARDY ODŚNIEŻANIA I POSYPYWANIA
NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO

 

Standard utrzymania drogi Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstępstwa od standardów
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia występowania zjawisk
IV podwyższony

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości

luźny – 2 godz.

zajeżdżony – występuje

języki śnieżne – występują zaspy – do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w  komunikacji do 8 godz.

Na całym odcinku    drogi:

gołoledź – 2 godz.

pośniegowa – 4 godz.

lodowica – 2 godz.  

 V podwyższony

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości

luźny – 4 godz.

zajeżdżony – występuje

nabój śnieżny – występuje do 3 cm

zaspy – do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

Na całym odcinku drogi:

gołoledź – 4 godz.

pośniegowa – 8 godz.