Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych – ograniczenie  w przejezdności w wyniku zamknięcia  DK 28.

W związku ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowym na drogach powiatowych nr 1616K relacji Mszana Górna – Podłopień (  na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 968 w miejscowość Mszana Górna poprzez Łostówkę , Wilczyce , Jurków i Dobra do skrzyżowania z drogą krajową 28  )  oraz 1615K Mszana Górna – Wilczyce  i odwrotnie, spowodowanym zamknięciem przez GDDKiA  odcinka DK 28  w m. Dobra / Kasina Wielka   w wyniku zaistniałego osuwiska w miejscowości Kasina Wielka  pomimo wyznaczenia  przez  GDDKiA odjazdu drogami wojewódzkimi  na trasie Limanowa- Bochnia- Myślenice- Wadowice i odwrotnie , Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że od dnia 15.11.2023r.  został wprowadzony  na w/w drogach powiatowych  ograniczony ruch dla pojazdów ciężarowych których dopuszczalna masa całkowita przekracza 15 ton. Ograniczenie w przejezdności podyktowane jest dbałością o stan techniczny nowo wyremontowanych dróg, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i będzie obowiązywało  do czasu przywrócenia przejezdności na drodze krajowej.

Ograniczenie w przejezdności nie będzie dotyczyło właścicieli posesji zlokalizowanych przy w/w drogach, oraz firm zlokalizowanych na obszarze terenu Powiatu Limanowskiego posiadających własny transport za okazaniem stosownego zezwolenia zarządcy dróg tj. Powiatowego Zarządu Dróg   w Limanowej.

Mapa poglądowa