Rupniów/Przyszowa. Dwa zadania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych zostały zrealizowane w powiecie limanowskim. Inwestycje w Rupniowie i Przyszowej obejmowały przebudowę dróg i instalację oświetlenia.

We wtorek (12 grudnia) odbył się odbiór dwóch zadań inwestycyjnych zrealizowanych w powiecie limanowskim, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Prace te obejmowały przebudowę drogi powiatowej nr 1619 K w Rupniowie oraz drogi powiatowej nr 1546 K w Przyszowej.

Drugie zadanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej nr 1546 K w Przyszowej, gdzie zrealizowano chodnik o długości 108 metrów oraz przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem. Dodatkowo, wykonano oświetlenie uliczne na odcinku długości 306 metrów w rejonie osiedli Kierków i Zagórów. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 380 tys. zł, a także w tym przypadku główne środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1619K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w m. Rupniów

1546K Stadła- Długołęka – Przyszowa w m. Przyszowa