Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, że mając na uwadze dopełnienie niezbędnych wzajemnych ustaleń logistyczno – organizacyjnych i       technicznych, organizacją zaplecza budowy z kolejnym wykonawcą w ramach podpisanej umowy – Firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Grupa Tarnów na dalszą kontynuacje wykonanie zadania drogowego   pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne   na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902  w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski  – 

Firma  STRABAG z dniem 25 lipca 2023r.    ( wtorek ) zapowiedziała rozpoczęcie robót drogowych ( frezowanie odcinkowe nawierzchni ) związanych z wykonaniem w/w zadania, co związane będzie z znacznymi utrudnieniami  w ruchu drogowym na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA – LASKOWA . Roboty drogowe prowadzone będą pod ruchem drogowym zapewniając przejezdność wahadłowo.

Całkowity zakres robót pozostałych do wykonania związanych z w/w zadaniem  obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250 [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami:  Kobyłczyna, Ujanowice  a Strzeszyce  oraz II odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała  a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ).  

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty drogowe na II odcinku  j.w.  pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA a LASKOWA. Zakres odcinka I tj. pomiędzy Kobyłczyną -Ujanowicami a Strzeszycami przewidziany jest w roku 2024.

Zakończenie całości zakresu zadania  planowane jest do września 2024r.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mając na uwadze zaistnienie potencjalnych utrudnień czasowych  w przejezdności w obszarze prowadzonych robót  a p e l u j e m y do użytkowników drogi udających się tranzytowo w kierunku Nowego Sącza i odwrotnie o skorzystanie z przejezdności drogą krajową nr 28 pomiędzy Limanową a Nowym Sączem.

Obszar zadania

Mapa dróg powiatowych z uwzględnieniem zakresu prac objętych przebudową