Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku
z remontem drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś –Jastrzębie
i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 24.08.2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00-15:00 droga powiatowa w km 6+106 – 8+009  w m. Stronie (od początku drogi poprzez obręb Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu a także Kaplicy dojazdowej pw. Miłosierdzia Bożego parafii św. Mikołaja w Przyszowej) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO – MOSTOWEGO LIMDROG.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Lokalizacja zakresu prac