Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach realizowanej odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów -Tymbark w centrum miejscowości  KRASNE LASOCICE     w dniu 25 lipca 2023r. ( wtorek ) w godzinach od 8.00 do 19.00 nastąpią  znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez  wyłączenie drogi powiatowej w  centrum z ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia robót nawierzchniowych wyznaczony będzie odjazd drogą gminną relacji:   Krasne Lasocice „ŁĘG” – Słupia – Krasne Lasocice i odwrotnie.

Dla usprawnienia przejezdności w ramach prowadzonego odjazdu  dodatkowo pracownicy Wykonawcy będą kierować ruchem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu