Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniu 09-10.08.2023 r. (środa – czwartek) w godzinach 7:00-19:00 droga powiatowa w km 2+850,00-5+310,00  w m. Łętowe (od szkoły podstawowej w m. Łętowe do pogranicza z miejscowością Wilczyce) odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. P.P.U.H. JANDA.

Dla połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Łętowe oraz Jurków wyznaczony będzie objazd  drogą powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień przez m. Wilczyce, Łostówka i Mszana Górna oraz drogą wojewódzką nr 968 przez  m. Mszana Górna w kierunku Zabrzeży i odwrotnie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Lokalizacja inwestycji