Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach prowadzonego odcinkowego remontu drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie – Jastrzębie na odcinku Mokra Wieś – Stronie w km 6+106-7+000 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 25.07.2023 w godz. od 8:00 do 15:00  droga będzie zamknięta. Na czas prowadzonych robót ruchem kierować będą pracownicy firmy LIMDROG.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Obszar robót