Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra i planowanym położeniem warstwy  ścieralnej nawierzchni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym tj. w dniach: 19-22.09. 2023 r. (wtorek – piątek) w godzinach 7.00-18:00 ruch na drodze powiatowej nr 1622K w km 6+951-7+371 w m. Szczyrzyc (od Zespołu Szkół Publicznych w Szczyrzycu do Opactwa Ojców Cystersów) będzie odbywał się wahadłowo. Celem usprawnienia przemieszczania się tym odcinkiem drogi ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy robót tj. ZIBUD SP.Z.O.O. SP.K.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej tego zadania przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa