Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznej ( warstwa ścieralna )całą szerokością jezdni w dniach od 21 (wtorek) do 27 (poniedziałek) czerwca 2022 r. w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi okresowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1618K relacji Limanowa – Szyk – Mstów        tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K „Szklana” w m. Rupniów do przebudowanego zawężenia drogi w m. Szyk (skrzyżowanie z drogą gminną do osiedla „Zimna Woda”).

Planowane etapy zamknięcia poszczególnych odcinków drogi powiatowej:

  1. 21 czerwca (wtorek) – od skrzyżowania drogi powiatowej 1618K i 1619K „Szklana” do remizy OSP Rupniów.
  2. 22 czerwca (środa) – od remizy OSP Rupniów do osiedla „Franciszkańskie”
  3. 23,24,27 czerwca (czwartek, piątek, poniedziałek) – od osiedla „Podkostrze” do przebudowanego zawężenia drogi w m. Szyk (skrzyżowanie z droga gminna do osiedla „Zimna Woda”).

Mając na uwadze powyższe utrudnienie w ruchu prosimy o korzystanie w miarę możliwości       z innych dostępnych połączeń drog owych w rejonie prowadzenia inwestycji. Ponadto wyznaczony będzie objazd pomiędzy Rupniowem a Mstowem poprzez miejscowości:

– dla pojazdów poniżej wysokości 3,7 m: Rupniów, Piekiełko, Tymbark, Podłopień, Wilkowisko, Jodłownik,

– dla pojazdów powyżej wysokości 3,7 m: Rupniów, Piekiełko, Tymbark, Podłopień, Dobra, Porąbka, Skrzydlna, Wilkowisko, Jodłownik.

W terenie kierować ruchem i udzielać informacji będą pracownicy Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, podane powyżej ramy czasowe mogą ulec zmianie/przesunięciu.

Mapa objazdu

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.