Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z realizowanym odcinkowym remontem drogi powiatowej nr 1621K relacji  Jodłownik – Szczyrzyc i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej całą szerokością  na odcinku:  od boiska sportowego w Jodłowniku do pogranicza z miejscowością Janowice,  w dniu 26.07.2023 r. (środa) w godzinach 8:00-19:00 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez wyłączenie w/w odcinka drogi z ruchu drogowego.

Na czas prowadzonych robót nawierzchniowych wyznaczony będzie odjazd pomiędzy Jodłownikiem a Szczyrzycem drogami powiatowymi przez miejscowości: Jodłownik – Stróża – Skrzydlna – Janowice – Szczyrzyc i odwrotnie. Dodatkowo ze strony Wykonawcy wyznaczeni będą pracownicy do kierowania ruchem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót nawierzchniowych  przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu