W poniedziałek tj. dnia 8 maja 2023r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności
P. Mieczysława Urygi–Starosty Limanowskiego,P.Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Ujanowicach. Na odcinku niespełna 600 metrów jezdnia zostanie poszerzona, a obok powstanie chodnik.

Samorząd powiatu realizuje inwestycję w partnerstwie z gminą Laskowa. Wykonawcą zadania będzie PPUH Janda z Łostówki. Koszt przedsięwzięcia opiewa na 1,4 mln zł. Zakres zadania będzie obejmował: wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni do szerokości 6 metrów, wykonanie zjazdów, a także oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa- Sechna-Ujanowice w Ujanowicach obejmuje odcinek o długości 588 metrów (od 7+482 do km 8+070) od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Łososina Dolna – Młynne w kierunku miejscowości Sechna, po stronie strefy przemysłowej. Umowa została podpisana kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej z reprezentującym firmę z Łostówki Zbigniewem Wacławikiem. Na realizację zdania samorząd powiatu pozyskał 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.