W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2023r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności P.Mieczysława Urygi–Starosty Limanowskiego,P.Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego dokonano podpisania umowy na wykonanie w roku 2023 zadań drogowych związanych z odcinkową przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik”. Wykonawcą przedmiotowego zadania będzie P.P.U.H. JANDA z Łostówki reprezentowane przez P.Zbigniewa Wacławika. 

 Realizacja  zadania opiewa odcinkową przebudowę drogi w centrum  m. Krasne Lasocice poprzez wykonanie chodnika wraz z położeniem nowej nawierzchni na odcinku 680 mb , oraz odcinkowy remont drogi Jodłownik -Janowice-Szczyrzyc poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 0,8 km począwszy od wysokości stadionu w Jodłowniku ,utwardzenie pobocza drogi  Janowice-Szczyrzyc do wysokości mleczarni na odcinku ok. 2 km . 

Wykonanie robót drogowych nin. zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat 98% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych ( program  popeegerowski).  Wartość całkowita przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 3.652.000,00 zł brutto. 

Termin wykonania zadania 6 m-cy od podpisania umowy tj. do końca września 2023r.

Odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik objęte inwestycją.