1 grudnia 2022 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego, Grzegorza Gurgula inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Firmy Elektrical Daniela Dziedzica dokonano odbioru wykonanych elementów poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych.

Prace odbywały się w ramach zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego”, zrealizowane dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 93% dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa, z programu pomocowego ,,Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w wysokości 100.000,00 zł.

W ramach programu wykonano:

1. Dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych wraz z elementami dla osób niepełnosprawnych tzw. brajlery:

– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica (rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką) w centrum Kamienicy.

– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark (w obrębie kompleksu sportowego na wysokości przedszkola, biblioteki) w Tymbarku

2. Oznakowanie poziome polegające na montażu punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” wzdłuż poboczy bitumicznych dróg powiatowych:

– w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Wilczyce Gmina Dobra w kierunku Jurkowa (po stronie lewej od istniejącego

chodnika przy Szkole Podstawowej do nowo wykonanego peronu przystankowego poniżej skrzyżowania z drogą w kierunku m. Łętowe – odcinek 1,1 km)

– w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa -Rupniów na dojeździe do przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła w m. Stare Rybie od obu stronach przejścia na długości po 50 m

– w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark po stronie prawej od istniejącej zatoki autobusowej – rejon skrzyżowania z drogą nr 1617K w kierunku Piekiełka do istniejącego chodnika – rejon boiska sportowego w Tymbarku odcinek 0,5 km

 Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł: 107.603,82 zł brutto, w tym:

– montaż dedykowanego oświetlenia przejść – koszt 64.994,82 zł brutto – wykonawca Firma ELEKTRICAL z Limanowej

– montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. „kocich oczek”– koszt 34 809,00 zł brutto – wykonawca Firma WIMAL

Kolejna umowa na remont drogi powiatowej podpisana

W dniu dzisiejszym 15 listopada 2022 r. w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięba – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD Limanowa i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda i Pana Andrzeja Dudę, na realizację zadania drogowego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski”.

Zadanie realizowane będzie na odcinku długości 4,5 km począwszy od ronda przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej przez Podobin do wysokości osiedla Papiernia w Niedźwiedziu. Zakończenie przewidziane jest w roku 2024.

Zakres prac przewiduje:

– odcinkowy remont chodnika ul. Orkana (strona prawa),

– likwidację zapadnięć, przełomów,

– odcinkowe wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Orkana i na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź,

– utwardzenie bitumiczne poboczy drogi i placów postojowych w obszarze strefy przemysłowej,

– wykonanie poszerzonego bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb od przejścia dla pieszych na końcu strefy przemysłowej w ul. Orkana w Mszanie Dolnej do istniejącego chodnika w m. Podobin (strona lewa),

– uregulowanie odwodnienia linowego,

– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– modernizacja przejść pieszych wraz z oznakowaniem drogowym,

– remont istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonawcza zadania: 4.800.079,26 zł brutto

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.