Przepusty w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne będą zmodernizowane .

We wtorek (10 stycznia) w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięby – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą : Przedsiębiorstwo-Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej na modernizację obiektów inżynierskich (przepustów)  w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie gminy Mszana Dolna. Koszt zadania opiewa na kwotę przeszło 2 mln zł. Samorząd zdobył 1 mln 862 tys. zł dofinansowania w ramach tzw. popeegerowskiego programu pomocowego z Polskiego Ładu. W ramach inwestycji zakładana jest odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka, obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na tzw. ramowe w miejscowości Kasina Wielka (rejon oś. Paluszki) wraz z zabezpieczeniami brzegowymi korpusu drogi oraz remont istniejącego przepustu trójokularowego w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w miejscowości Glisne (poniżej drogi dojazdowej do kościoła).

Szczegółowy zakres robót będzie obejmował: roboty rozbiórkowe istniejących przepustów, wykonanie żelbetowych przepustów skrzynkowych tzw. ramowych, wykonanie studni osadowych, ścianek czołowych i skrzydeł, wykonanie umocnień brzegów wlotów i wylotów przepustów, odtworzenie korpusu drogowego wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, pobocza i elementów zabezpieczających.