Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniach 2-18 listopada 2022r. nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu spowodowane zamknięciem drogi powiatowej powiatu Nowosądeckiego nr 1547K Brzezna – Brzezna – Litacz- Wysokie w km 5+665-6+285. Na przedmiotowym odcinku drogi prowadzone będą prace modernizacyjne.

Mapa orientacyjna zamkniętego odcinka.