Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) PDM LIMDROG Sp. z o.o. 34-600 Limanowa rozpoczyna prace remontowe na odcinku DP 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 0+020-1+000 w związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu  – ruch odbywał się będzie wahadłowo , natomiast dnia 30.05.2023 r. (wtorek) droga na tym odcinku będzie zamknięta na czas prowadzenia robót w godz. Od 8:00 – 20:00. Ruchem kierować będą pracownicy PDM LIMDROG

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą o cierpliwość
i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa poglądowa inwestycji

.