Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z wykonywaniem prac polegających na odtworzeniu korpusu drogowego oraz wykonaniem narzutu kamiennego w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie w m. Słopnice w km 9+725-10+055 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.

W dniach 07-10.11.2022 r. – ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Za utrudnienia przepraszamy.