Dotyczy zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525, na odcinku II  w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem robót drogowych związanych z położeniem ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) w dniach od 02.06.2022 do 08.06.2022 r., na odcinku drogi powiatowej nr 1616K relacji Mszana Dolna – Podłopień obejmującego miejscowości Wilczyce, Jurków, Dobra (odcinek od rejonu skrzyżowania z drogą w kierunku Łętowego w m. Wilczyce do drogi krajowej nr 28) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Większość prac drogowych będzie wykonywana odcinkowo w ruchu wahadłowym.

W związku z zaistniałymi trudnościami komunikacyjnymi prosimy o zachowanie należytej ostrożności zarówno kierowców jak i pieszych, dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany oznakowania organizacji ruchu w obszarze prowadzenia robót oraz pracowników wykonawcy kierujących ruchem podczas prowadzenia robót.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o. o. w Limanowej

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.