Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z rozpoczętą przebudową
i rozbudową obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w m. Laskowa
w km 0+812 (drugi most od centrum Laskowej) z dniem 18.08.2021 r. nastąpią znaczne utrudnienia
w ruchu na przedmiotowej drodze. Wykonanie przedmiotowego obiektu wiąże się z całkowitym wyłączeniem przejezdności w obszarze niniejszego mostu.

W związku z powyższym na czas prowadzenia robót wyznaczony będzie objazd pomiędzy Laskowa – Nagórze a centrum Laskowej drogą wojewódzką nr 965 przez miejscowość Młynne i dalej droga powiatową nr 1555K Ujanowice – Młynne. Mieszkańcy Laskowej będą mieli możliwość dojazdu do swoich posesji do wysokości przebudowywanego obiektu mostowego. Zakres prowadzonych robót będzie także obejmował wykonanie nowej nawierzchni na dojazdach z obu stron mostu na ogólnej długości 700 mb. Planowany czas zakończenia zadania to 30.11.2021 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Laskowa 803, 34-602 Laskowa dołoży wszelkich starań do jak najszybszego zakończenia zadania.

W związku z zaistniałymi utrudnieniami w ruchu prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do wskazanego objazdu.

https://pzd.limanowa.pl/wp-content/uploads/2021/08/Objazd-1612K.pdf