Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznych ( warstwa wyrównawcza i wiążąca) połówkami  jezdni, w dniach od 14 do 25 czerwca w godzinach 08:00 do 18:00 należy liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami na odcinku drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyna – Naszacowice od mostu w Berdychowie  do centrum  Przyszowej

Na przedmiotowym odcinku drogi, ruch będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany przez uprawnione osoby. Jednocześnie zaleca się korzystanie w miarę możliwości
z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzenia inwestycji.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, podane powyżej ramy czasowe mogą ulec zmianie/przesunięciu.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Mapa utrudnień