Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej w ciągu dr. pow. 1613 K Zamieście-Słopnice-Zalesie w dniach 03-07.08.2020 r. powyższa droga będzie zamknięta dla ruchu.

I N F O R M A C J A 

      Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, działający w imieniu Powiatu Limanowskiego uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi robotami drogowymi związanymi
z wykonaniem nawierzchni asfaltowej drogi całą szerokością jezdni na drodze powiatowej
nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie w miejscowości Słopnice nastąpi czasowe wyłączenie z ruchu:

1) w dniach 03 – 05 sierpnia 2020 r. w godz. 7:00 – 20:00 na odcinku od osiedla „Rola Dolna” do skrzyżowania obok sklepu „Lewiatan”

2) w dniach 05 – 07 sierpnia 2020 r. w godz. 7:00 – 20:00 na odcinku od mostu na potoku „Czarna Rzeka”, powyżej Urzędu Gminy do osiedla „Liski”

Wyznaczeni pracownicy do kierowania ruchem przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. będą kierować ruchem oraz udzielać niezbędnych informacji.

Okres tymczasowego wyłączenia z ruchu niniejszych odcinków drogi może ulec zmianie
w przypadku nastania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.