Nowe utrudnienia na drogach
NazwaGmina
Remont drogi powiatowej w m. Niedźwiedź i Poręba WielkaNiedźwiedź
Remont drogi powiatowej w m. ŁostówkaMszana Dolna
zobacz więcej >

Strona główna / mapa strony

rozmiar tekstu: A A A

Mapa strony


- Aktualności
- Inwestycje
    - Chodniki
    - Drogi
    - Mosty
    - Pobocza
    - Osuwiska
- Kontakt
- Urząd
    - Działalność
    - Kierownictwo
    - Regulamin
    - Struktura
- Utrudnienia
- Mapa utrudnień
- Mapa inwestycji
- Zima
    - Zasady odśnieżania
    - Standardy zimowego utrzymania
    - Wykonawcy ZUD
    - Telefony instytucji związanych z zimowym utrzymaniem dróg
    - Wykaz zadań przewidzianych do kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych
- Ewidencje
    - Drogi powiatowe
    - Obiekty mostowe
    - Chodniki
    - Przystanki komunikacji publicznej
- Wnioski
    - Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
    - Lokalizacja reklamy w pasie drogowym
    - Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
    - Lokalizacja obiektu handlowego w pasie drogowym
    - Lokalizacja budynku
    - Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej
    - Pojazdy nienormatywne
    - Uzgodnienie projektu zjazdu
    - Usuwanie drzew lub krzewów
    - Zgłoszenie zakończenia robót w pasie drogowym
    - Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastrukturze technicznej
    - Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
    - Uzgodnienie ogrodzenia
    - Uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej poza pasem drogowym
    - Wydanie oświadczenia o możliwości połączenia z drogą publiczną
    - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
    - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Limanowej
- Przetargi
    - Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż ok. 62 m3 drewna zmagazynowanego na bazie sprzętowej PZD przy ul. Żwirki i Wigury pozostałego w wycinki przydrożnych drzew prowadzonej w roku 2018
    - Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż ok. 6 ton materiału stalowego tzw. złomu nieużytkowego zmagazynowanego na bazie sprzętowej PZD przy ul. Żwirki i Wigury powstałego w wyniku wymiany - usunięcia uszkodzeń w infrastrukturze drogowej
    - Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych, sporządzanie map do celów prawnych oraz wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego w roku 2019
    - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna - Podłopień w km 2+678 - 5+085 w miejscowości Łostówka"
- Kanały techn.
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w m. Piekiełko
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K w m. Piekiełko
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 K w m. Nowe Rybie i Rupniów
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w m. Rupniów
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1626 K w m. Kasinka Mała - etap II
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K w m. Łostówka
    - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K w m. Męcina
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K w m. Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna i Kamionka Mała
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K w m. Kamionka Mała i Laskowa
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K w m. Sechna
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K w m. Ujanowice
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K w m. Podłopień
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 K w m. Słopnice
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K w m. Wilczyce, Jurków i Dobra
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w m. Rupniów, Nowe Rybie i Szyk
- Polityka prywatności
    - Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO w serwisie internetowym Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej
    - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Limanowej
« powrót
Copyright © www.pzd.limanowa.pl
Realizacja: intellect.pl
Malopolska