mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /var/www/clients/client53/web143/web/include/connection.php on line 17 - starostwo
"Schetynówkę" czas zacząć! - Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
Pozostałe aktualności

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
"Schetynówkę" czas zacząć!
2011-03-31 09:33:36
Powiększ
W dniu 28.03.2011 r. Dyrekcja PZD Limanowa, w obecności Starosty Limanowskiego Pana Jana Puchały, dokonała podpisania umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach NPPDL.

          Powiat Limanowski jako jeden z nielicznych samorządów powiatowych Małopolski po raz kolejny otrzymał  zewnętrzne dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dwa składane  projekty uzyskując max. dofinansowanie ogółem 6 000 000 zł z realizacją w roku 2011. W związku z tym realizacją objęte zostaną następujące zadania inwestycyjne: 

 
Projekt   I

     Z firmą lokalną  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  LIMDROG  Sp. z o.o.  z Limanowej  na realizację   zadania pn:

„ Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na ciągu   drogi powiatowej nr 1551K relacji Limanowa-Chełmiec na terenie  Powiatu Limanowskiego”

W/w projekt na terenie Powiatu Limanowskiego  obejmować będzie ciąg drogowy drogi powiatowej nr 1551K o ogólnej długości 12 500  mb  ( 12,5 km) począwszy od skrzyżowania ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej z ul. Kopernika poprzez dalszy ciąg   ul. M.B. Bolesnej , miejscowości:  Mordarka, Pisarzowa, Męcina, Kłodne.

Przedmiotowy ciąg drogowy będący alternatywą drogi krajowej  stanowi jeden  z bardzo ważnych układów komunikacyjnych  w tej południowej części powiatu  w połączeniu z Nowym Sączem – alternatywa  dla drogi krajowej nr 28.

 Realizacja planowanych robót drogowych w ramach nin. projektu przyczyni się w znacznym stopniu do  poprawy istniejących warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na powyższym ciągu komunikacyjnym  z dostosowaniem do ruchu ciężkiego, który obejmował będzie;

-  budowę chodników o łącznej długości 3 510 mb,  tj. remont istniejącego chodnika w ul, M.B.
    Bolesnej w Limanowej na długości 345 mb( od mostu na pot. Mordarka do ul. Harcerskiej -40 mb i
   od ul. Strażackiej do ul. Polnej - 305mb ),  wykonanie chodnika z kostki brukowej : w ul. M.B.
   Bolesnej w Limanowej/ granica miasta  na odcinku  75 mb( od ul. Gajowej do granicy  m.
   Limanowa)
); budowę  chodnika w miejscowości Mordarka długości 1066 mb ( przedłużenie
    chodnika od granicy z Miastem
),  w miejscowości Pisarzowa - 824 mb ; w miejscowości Męcina-
   700 mb ; w miejscowości Kłodne – 500 mb,

-  budowie oświetlenia ulicznego w ul. M.B.Bolesnej i wzdłuż planowanego chodnika w m.
   Mordarka  o łącznej długości  683mb / 15 punktów świetlnych ,

-  całkowity remont odcinka drogi powiatowej pomiędzy Limanową( od wysokości LIMDROGU)   a
    Męciną   wykonanie   wzmocnienia podbudowy metodą recyklingu, wraz wykonaniem nowej ( trzy
    warstwowej
)  nawierzchni    bitumicznej z dostosowaniem do obciążenia jak dla   ruchu ciężkiego –
    KR-3 z  poszerzeniem jezdni ( 5,5-5,7  do 6,0 mb)    na odcinku drogi ok. 6,0 km; wraz z robotami  
   towarzyszącymi jak  ułożenie korytek wodościekowych, montaż barier energochłonnych,
   utwardzenie pobocza drogi kruszywem i destruktem z  skropieniem emulsją, renowacja rowów
    przydrożnych  

wykonanie  3-ch sztuk przejść dla pieszych niekonwencjonalnych z masy termoplastycznej,
   sygnalizacją pulsującą i pasami  akustycznymi  w rejonach o dużym natężeniu ruchu pieszych –
   rejony Szkół ( Mordarka, Męcina ) i k/ Kościoła ( Męcina),

-  wykonanie oznakowania uzupełniającego drogowego pionowego oraz  oznakowania poziomego–  linie krawędziowe, linie  wyznaczające miejsca postojowe komunikacji zbiorowej , na
    całym  12,5  km odcinku drogi powiatowej.

Wartość wykonania zadania wg. zawartego kontraktu   – 8.138.613,63 zł. brutto.

Uzyskane dofinansowanie z NPPDL to kwota 3 000.000,00 zł. Przewidywane rozpoczęcie robót przełom m-ca kwiecień/maj br.     Zakończenie -   wrzesień 2011. 

Partnerami Powiatu w zakresie realizacji budowy chodników i oświetlenia ulicznego są Miasto Limanowa i Gmina Limanowa , a w odniesieniu do pozostałych robót drogowych związanych z remontem drogi  są jednostki gospodarcze jak:

1.    P.P.U.H.   WOLIMEX  - ul. Tarnowska 33 , 34-600 Limanowa

2.   F.U.H.P.   JARECKI  Sp. z o.o.    –  Mordarka , 34-600 Limanowa

3.    P.D.M.    LIMDROG  Sp. z o.o.    – ul. M.B. Bolesnej 77 , 34-600 Limanowa

4.    Podkarpacki Holding Budowy Dróg DROGBUD Sp. z o.o. – 38-100 Strzyżów,
       ul. 1- maja 42

======================================================================


Projekt II

 Z firmą zewnętrzną : Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Nowego Targu na realizację zadania pn:

 „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach ciągu dróg powiatowych  nr 1613K , 1614K , 1616K i 1615K  na terenie Powiatu Limanowskiego- etap II ”

- przebiegający  przez miejscowości Zamieście gm. Tymbark ; Słopnice gm. Słopnice;  Chyszówki, Jurków i Wilczyce gm. Dobra ; Łętowe i Mszana Górna gm. Mszana Dolna   jest kontynuacją rozpoczętych w roku 2010  a zarazem zakończeniem – uwieńczeniem działań w zakresie poprawy istniejących warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na przedmiotowym bardzo ważnym a zarazem strategicznym dla Powiatu ciągu drogowym dróg powiatowych łączącym teren  Mszański z Limanowskim. 

Planowany zakres rzeczowy II  etapu będzie obejmował kontynuację robót drogowych związanych z dalszą poprawą i zapewnieniem warunków bezpieczeństwa pieszych jak i ruchu drogowego poprzez ; odcinkową przebudowę ciągów dróg tj.:

-  kontynuacja budowy chodników w miejscach o dużym nasileniu pieszych o   łącznej długości
    857 mb:  w miejscowości: : Słopnice– w kierunku Zaświercza (527 mb),  w m. Jurków – rejon
     skrzyżowania na Półrzeczki
( 90 mb)  , m. Łętowe –  rejon  Kościoła  (240 mb)

budowa oświetlenia ulicznego w m. Słopnice i Jurków na odcinku o łącznej długości 2,0 km

wykonanie remontu zniszczonych  odcinków ciągu drogowego stanowiącego przedmiot projektu
   o łącznej   długości 10,5 km w miejscowościach:   Zamieście-Słopnice od dr. krajowej nr 28 ;
    Słopnice-   Zaświercze;  Chyszówki ;  Jurków ; Wilczyce;  Łętowe, które przyczynią się do
    poprawy warunków i komfortu jazdy, zmniejszenia uciążliwości życia mieszkańców.      
   W ramach robót  remontowych w/w ciągu drogowego  planowane jest :

       -  wzmocnienie podbudowy

       -  likwidacja przełomów,

       -  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 

         -  utwardzenie i poszerzenie  poboczy kruszywem kamiennym,

       -  udrożnienie – renowacja rowów przydrożnych ,

       -  wykonanie zabezpieczeń z barier energochłonnych

  Oprócz realizacji w/w zakresu robót  w ramach realizacji projektu przewidziane są prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w  rejonach najbardziej koniecznych tj.

-   remont 1-go obiektu mostowego w m. Jurków  długości 18,5 mb w

- remont  przepustu łukowego kamiennego w m. Zamieście – długość – 15 mb     
-   wykonanie oznakowania drogowego pionowego jak i poziomego ( przejścia dla pieszych , linie
    krawędziowe )

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zostanie wykonanych dodatkowo:

-   6 ( sześć) punktów przystankowych komunikacji zbiorowej BUS typu „perony  ( dr.1614K -3
    miejsca,  1616K-1 miejsce, 1615K- 2 miejsca) ,

4-ry przejścia dla pieszych w tym dwa niekonwencjonalne z sygnalizacją świetlną i pasami akustycznymi ( Chyszówki , Łętowe).

Wartość wykonania zadania wg. zawartego kontraktu  –  6.225.452,81 zł. brutto

Przewidywane rozpoczęcie robót przełom m-ca kwiecień/maj br.  Zakończenie - wrzesień 2011r

Partnerami Powiatu w zakresie realizacji budowy chodników i oświetlenia ulicznego są Gminy: Słopnice, Dobra i Mszana Dolna

Zdajemy sobie sprawę , że realizacja znacznego zakresu  robót drogowych objętych kontraktami w tak krótkim czasie  ( 5-cio miesięcznym ) , przy jednoczesnym zapewnieniu przejezdności jest dużym wezwaniem , będzie stanowiła duże utrudnienie  w ruchu drogowym przedmiotowymi odcinkami dróg powiatowych.

Obie firmy drogowe  zarówno Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  LIMDROG  Sp.  z o.o.  z Limanowej  jak i    Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe   S.A. z Nowego Targu  są firmami o dużym bagażu doświadczenia ,  liczymy , że wykorzystując  swój potencjał zarówno techniczny  jak kadrowy   tak zorganizują  front robót  ażeby  zapewnić  jak najmniejsze utrudnienia w przejezdności.

 Tam gdzie będzie możliwe będą wyznaczone objazdy. Roboty będą wykonywane etapami. Będziemy starać się zapewnić przejezdność tzw. ruchem wahadłowym w trakcie wykonywania robót zapewniając dostępność przejazdu szczególnie mieszkańcom poszczególnych miejscowości. Największe chwilowe utrudnienia w przejezdności należy spodziewać się w trakcie kładzenie wierzchniej warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni, która będzie wykonywana całą szerokością jezdni.  O zmianach w organizacji ruchu będziemy starać się informować na bieżąco , nie tylko poprzez oznakowanie ale także prasę.

Liczymy na zrozumienie ze strony mieszkańców i wszystkich użytkowników dróg na utrudnienia jakie będą nasz czekały, ale daleko oczekiwany efekt jakim będzie modernizacja nin. odcinków dróg przyczyni się do lepszego komfortu jazdy, życia mieszkańców, ale także do  poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa nie tylko kierowców ale także pieszych.  

 

Limanowa dnia 28.03.2011r..

Sporządził : Marek Urbański –Dyr. PZD Limanowa

 


Dodane przez: pzdlimanowa, wyświetleń: 3107

« powrót
Copyright © www.pzd.limanowa.pl
Realizacja: intellect.pl
Malopolska