mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /var/www/clients/client53/web143/web/include/connection.php on line 17 - starostwo
Przetarg na sprzedaż samochodu Daewoo Lanos - Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
Pozostałe aktualności

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
Przetarg na sprzedaż samochodu Daewoo Lanos
2013-11-15 11:35:58
Powiększ
Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Lanos o nr rej. KLI L909

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 29/13
Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg w Limanowej
z dnia 14.11.2013

 

                     OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 12.03.2013 ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos o nr rej. KLI L909.

 

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

 

a) marka i typ pojazdu: samochód osobowy Daewoo Lanos 1,4 Kat. – wersja S,

b) nr rejestracyjny: KLI L909,

c) rok produkcji: 2001,

d) data pierwszej rejestracji: 08.01.2002r.,

e) nr identyfikacyjny (VIN): SUPTF48CD1W132034,

f) wskazania drogomierza: 283421 km,

g) dopuszczalna masa całkowita: 1531 kg,

h) rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy,

i) rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk),

j) pojemność/ moc silnika: 1349ccm/ 55kW (75KM),

k) liczba cylindrów/ układ cylindrów/ liczba zaworów: 4/ rzędowy/ 8,

l) rodzaj skrzyni biegów: manualna,

ł) kolor powłoki lakieru: niebieski, 2-warstwowy z efektem metalicznym,

m) stan pojazdu: -pojazd w ruchu, w stanie kompletnym, bez widocznych braków w wyposażeniu,

                           -nadwozie wymaga poprawek lakierniczych,

                           -ogumienie pojazdu kwalifikuje się do wymiany.

 

n) data ważności badania technicznego: 19/12/2013

o) zużycie części eksploatacyjnych typowe dla zużycia wynikającego z czasu eksploatacji.

 

OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO” należy składać w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud. „B” – III piętro pok. 309) w terminie do dnia 02 grudnia 2013r.(poniedziałek) do godz. 10.00.

 

TERMIN przetargu ustala się na dzień 02 grudnia 2013r.(poniedziałek) godz. 10.15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud. „B” – III piętro pok. 310).

 

Cenę wywoławcza 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł 00/100)

 

Pisemne oferty winny zawierać:

 1. pełną nazwę (dane osobowe ) oferenta, adres zamieszkania lub siedziby
 2. datę sporządzenia oferty
 3. proponowaną cenę  (brutto)
 4. parafowany projekt umowy
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
 6. dowód wpłaty wadium.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia wadium w wysokości  200,00 zł.

Na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej

Bank Spółdzielczy O/Limanowa Nr: 97 8804 0000 0000 0019 9788 0002. 

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 02 grudnia 2013 r. (liczy się data wpływu środków na konto zbywającego).

 

Przy otwieraniu ofert pisemnych dopuszcza się obecność oferenta.

Brak któregokolwiek z załączników eliminuje złożone oferty z wzięcia udziału w przetargu.

W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert prowadzona będzie dodatkowa licytacja.

 

Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisję, iż na zakup samochodu osobowego Daewoo Lanos, złożono co najmniej dwie równorzędne cenowo oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oferentów, których oferty zostały dopuszczone do przetargu ustnego (licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji.

 

 Zasady prowadzenia licytacji:

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczynając licytację podaje do wiadomości cenę uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą.

 1. Ustala się, że minimalne postąpienie stawki wynosi 10% stawki minimalnej tj. 170,00 zł.
 2. Oferta staje się skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez prowadzącego oraz gdy wskazał on, przez kogo została zgłoszona. Każda zgłoszona stawka zostaje powtórzona przez prowadzącego trzykrotnie
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację trzykrotnie wywołuje ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko oferenta, który przetarg wygrał z uwzględnieniem regulacji zawartej w ust. 3
 4. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników o:

                        - terminie zatwierdzenia wyników przetargu przez Dyrektora

 

Licytacja nie odbywa się, a przetarg jest ważny, gdy wśród złożonych ofert pisemnych jest, co najmniej jedna oferta z ceną wyższą niż pozostałe lub, gdy zostanie złożona, co najmniej jedna ważna oferta z ceną wyższą od podanej stawki wywoławczej.

 

 Postanowienia końcowe:

 1. Oferent, który przetarg wygrał otrzymuje potwierdzenie wygrania przetargu na piśmie,
  w którym także będzie podany termin zawarcia umowy.
 2. Jeżeli wygrywający przetarg nie przystąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go
  o rozstrzygnięciu przetargu do podpisania umowy to zostaje ona zawarta z oferentem, którego oferta była następną w kolejności.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg przeprowadza Przewodniczący Komisji Przetargowej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

 

Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu,
a zgłoszona stawka będzie wyższa od podanej stawki wywoławczej.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Informacje o przetargu udziela pracownik PZD – P. Łukasz Smoleń – tel. (18) 33-37-833. Ponadto projekt umowy można odebrać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud. „B” – III piętro pok. 311).

 


Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

 


Dodane przez: pzdlimanowa, wyświetleń: 3072

Powiększ
Powiększ
Powiększ
« powrót
Copyright © www.pzd.limanowa.pl
Realizacja: intellect.pl
Malopolska